Årsmöte i Kristdemokraterna Mölndal

Den 23 februari 2022 samlades lokalavdelningen i Folkets Hus för årsstämma.

Kvällen började med ett inspirerande anförande av vår regionrådskandidat Stefan Svensson från Alingsås. Han talade utifrån det faktum att Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna, främst för att kunna råda bot på den uppenbart bristfälliga organisationen av landets sjukvård.

Under mötet valdes ny styrelse för lokalavdelningen:
Kent Klarenius, ordförande
Anders Karlsson, vice ordförande
Jenny Holf, ledamot
Adam F Laurén, ledamot
Peter Nyqvist, ledamot
Christina Svensson, ledamot
Fredrik Adlercreutz, ledamot

Ett enhälligt årsmöte fastställde nomineringskommitténs förslag till lista inför valet till kommunfullmäktige i september. Nedan följer de första 12:
1. Adam F Laurén
2. Jenny Holf
3. Peter Nyqvist
4. Fredrik Adlercreutz
5. Anders Karlsson
6. Christina Svensson
7. Joachim Holst
8. Jakob Mattsson
9. André Zeidan
10. Urban Waldenström
11. Johanna Karlsson Deucher
12. Kent Klarenius
Stort tack till alla som vad där!