Pengar till Mölndal tack vare KD

I förra veckans Mölndals-Posten fanns följande insändare av vår gruppledare Adam F Laurén med där vi talar om vår vilja att tillföra pengar till kommunernas kärnverksamhet.

Kent Klarenius omvald som ordförande för KD Mölndal

Kristdemokraterna i Mölndal höll under torsdagskvällen den 20 februari sitt årsmöte.
Under årsmötet omvaldes Kent Klarenius till ordförande för partiavdelningen i Mölndal.

Det är glädjande att jag fått förnyat förtroendet att leda Kristdemokraternas partiavdelning i Mölndal. Vi har fått en styrelse med hög kompetens och stort driv. Min målsättning är att öka ansträngningarna för att nå ut med vår politik till Mölndalsborna så att vi i nästa val kan öka antalet platser i fullmäktige säger Kent Klarenius ordförande för Kristdemokraterna i Mölndal.

Årsmötet inleddes med ett föredrag av Distriktsordförande i Västra Götalands läns västra valkrets Gun-Marie Daun. Hon höll ett föredrag om Västra Götalandsregionens organisation, arbete och målsättningar. Hon berättade också om sina uppdrag i regionen, där hon bland annat är ledamot i regionfullmäktige samt ordförande för Göteborgs Symfoniker.

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande: Kent Klarenius (omval)
Vice ordförande: Anders Karlsson (omval)
Ledamot: Adam F Laurén (omval)
Ledamot: Johanna K Deucher (omval)
Ledamot: Stina Lukassen (omval)

Ersättare: Peter Nyqvist (nyval)
Ersättare: Jenny Holf (nyval)

För mer information:

Kent Klarenius
Ordförande Kristdemokraterna i Mölndal
031-879871
kent.klarenius@kristdemorkaterna.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Kära partivänner och sympatisörer

Nu går det snabbt mot jul och välbehövlig avkoppling. Det är ett historiskt år, eller två år, vi har att se tillbaka på.

Från juli 2018 till december 2019 har Kristdemokraterna gjort det som alla innan valet 2018 sa att vi inte kunde göra – men verkligheten överträffar ofta fördomarna. Vi gjorde det. Fortsatt framgång i väljaropinionen SCB november 2019 placerar vi oss över valresultatet 2018, och bekräftar vår placering som sjätte största parti.

På ett och ett halvt år har partiet säkrat en nivå som är mer än dubbelt så hög som när valrörelsen 2018 inleddes. Tydlighet och konkreta besked har gett resultat.

Om några dagar får vi koppla av och ladda batterierna för nya tag när vi går in i nytt decennium.

Därför önskar jag alla på styrelsens och lokalavdelningens vägnar en god jul och ett gott nytt år!

//Anders Karlsson
Vice ordförande KD Mölndal

Kommunbudget 2020

Idag, den 20 november, beslutade kommunfullmäktige om den budget som kommer att gälla i Mölndal kommande år, men även en plan för 2021 och 2022 fastlades. Resultatet blev att det budgetförslag som lades fram av kommunstyrelsen, vilket även var det budgetförslag som Grönblå samverkan (M, L, C, Mp & KD) lade fram, röstades igenom.


Från talarstolen berättade KD:s gruppledare Adam F Laurén om vår inställning till budgeten.

Adam menar att Mölndals kommun, likt många andra kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, en inbromsande ekonomi, nytt utjämningssystem och stora investeringar. Detta gör att det är viktigt att vi fokuserar vårt arbete så att våra ekonomiska resurser läggs på kommunens kärnverksamhet.

Vi genomför en skattehöjning inför 2020, och som kristdemokrater är vi glada att kunna få igenom att mer pengar kommer att gå till bland annat minskade barngrupper i både förskola och skola, samt att mer pengar går till elevhälsan. Vi kommer även att lägga mer pengar till att bygga ytterligare LSS-boende.

Det är också viktigt för oss att vi gör satsningar för att minska sjukfrånvaron bland våra medarbetare i kommunen genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Detta gör vi bland annat genom ökad digitalisering, där vi underlättar för brukare att, om de vill, kunna göra matinköp hemifrån så att hemtjänstpersonal kan spendera mer till tillsammans med våra äldre istället för att stå i matkö.

Slutligen så menar Adam att vi skall vara stolta över att vi bor i en välskött och expansiv kommun. Vi kristdemokrater har som mål att fortsätta bygga en kommun där alla vill bo och leva.

Medlemsträff i oktober

Under det senaste året har kristdemokraterna haft en stor tillströmning av nya medlemmar, så även i Mölndal.
Den 19 oktober anordnades i Mölndal en träff för både nya och gamla medlemmar. Där fick vi lyssna på ett intressant föredrag av riksdagsledamoten Hampus Hagman som berättade om sitt arbete och om vår rikspolitik. Dessutom berättade Anders Karlsson om den kristdemokratiska ideologin och Adam F. Laurén om aktuella frågor i kommunen.

Hampus Hagman berättar om riksdagsarbetet