Nej till ogenomtänkt omorganisation

Under vårens sista kommunfullmäktigesammanträde behandlades ärendet om en omorganisation inom stadsbyggnadsområdet, något som Mölndals-Posten nu skriver om.

Kristdemokraternas ståndpunkt var att även om det inte är fel med omorganisationer i sig var detta förslag väldigt dåligt genomarbetat. Som kristdemokrater så värnar vi skattebetalarnas pengar och de anställda i kommunens välbefinnande. Att då rösta igenom förslaget som fått kritik från både fack och anställda var för oss främmande.

Vi kristdemokrater yrkade på en återremiss, så förslaget kan utredas ytterligare, något vi fick med oss L, C, MP och V på.

Årsmöte i Kristdemokraterna Mölndal

Den 23 februari 2022 samlades lokalavdelningen i Folkets Hus för årsstämma.

Kvällen började med ett inspirerande anförande av vår regionrådskandidat Stefan Svensson från Alingsås. Han talade utifrån det faktum att Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna, främst för att kunna råda bot på den uppenbart bristfälliga organisationen av landets sjukvård.

Under mötet valdes ny styrelse för lokalavdelningen:
Kent Klarenius, ordförande
Anders Karlsson, vice ordförande
Jenny Holf, ledamot
Adam F Laurén, ledamot
Peter Nyqvist, ledamot
Christina Svensson, ledamot
Fredrik Adlercreutz, ledamot

Ett enhälligt årsmöte fastställde nomineringskommitténs förslag till lista inför valet till kommunfullmäktige i september. Nedan följer de första 12:
1. Adam F Laurén
2. Jenny Holf
3. Peter Nyqvist
4. Fredrik Adlercreutz
5. Anders Karlsson
6. Christina Svensson
7. Joachim Holst
8. Jakob Mattsson
9. André Zeidan
10. Urban Waldenström
11. Johanna Karlsson Deucher
12. Kent Klarenius
Stort tack till alla som vad där!

Mölndals budget 2022

Under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde avhandlades Mölndals budget för 2022.
Det budgetförslag som Kristdemokraterna var med och tog fram, tillsammans med övriga partier i Grönblå Samverkan, vann kammarens gillande.
Kristdemokraternas tre representanter var alla uppe i talarstolen och ger här sina kommentarer:

Adam F. Lauren:
Det är glädjande att vi redan inför 2022 kommer att satsa på ett särskilt elevstöd, bland annat för elever med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF), där vi hoppas att fler elever skall bli inkluderade genom ett individuellt stöd.
Vi ser stora och växande behov inom elevhälsan, och med ytterligare satsningar kommer vi att göra det lättare för elever att få tillgång till någon att prata med. Detta ger bättre förutsättningar, både för våra barn och unga, men även avlastning för pedagoger inom skolan.
Inom vård & omsorg har vi gjort och kommer fortsätta göra stora satsningar på vidareutbildning av personalen, det är viktigt med rätt kompetens. Vi satsar även på fler boendeplatser inom LSS och en förbättrad måltidsupplevelse på våra äldreboende.
Vi Kristdemokrater är oerhört glada att vi nu äntligen efter alldeles för många år av diskussion och politisk beslutsvånda är framme vid ett igångsättningsbeslut gällande en inbyggd isstadion. Vi kommer i närtid kunna starta projektet och påbörja arbetet under 2022. Det här kommer ge betydligt mer istid och en längre säsong för både föreningsliv, skola och allmänhetens åkning – KD gör skillnad för Mölndals idrottsföreningar!

Peter Nyqvist:
Två saker i den här budgeten gör mig lite extra glad, två saker som vi har bråkat med länge, och äntligen kommit fram till lösningar.
För något år sedan försvann seniorkorten, eftersom vi ville få till en annan modell där vi inte behövde betala för kort som inte används. Detta har dock Västtrafik inte gått med på, och vi har nu tröttnat på att vänta på att nå en alternativ lösning. Vi kommer nu att återinföra seniorkorten så som de var tidigare.
Kommunen har länge jobbat för ett övertagande av vägföreningarna i Kållered, Lindome och Tulebo, detta är vägar som i princip används på samma sätt som kommunala vägar. Det har dock visat sig mer komplicerat än vad vi först trodde. Nu kommer vi tå till stånd en dellösning, där vi övertar driften av vägarna, men inte själva vägarna. Detta kommer innebära stora lättnader för dessa vägföreningar.

Anders Karlsson:
Vi presenterar en budget med Hjärta för Kultur och fritid. Stor fokus kommer att läggas på stadens hundraårsjubileum som går av stapeln nästa år, det handlar inte bara om att vi ska ha ett glatt firande, utan det handlar om att skapa en gemenskap, en identitet och en gemensam historia. Förutom detta gör vi även stora satsningar på Åby arenastad och Åbybadet.
Vi kommer förbättra tillgängligheten, både fysiskt och digitalt, till Mölndals stadsmuseum. Dessutom så börjar vi med en förstudie för en mötesplats Balltorp.

Adam F. Lauren och Anders Karlsson

Nytt för detta fullmäktigemöte var att det sändes via webb-tv. Det går att se på i efterhand här.

I Forsåker kommer gammalt och nytt att mötas

Att vara politiker innebär att se till helheten och att prioritera. I en stad är det många verksamheter som ska samsas och många intressen att ta hänsyn till. Ibland är det lättare, ibland svårare. I Mölndal bygger vi om det gamla industriområdet Forsåker. Resultatet blir en stadsdel där gammalt och nytt får mötas.

Så sammanfattar Jenny Holf vårt svar till de oroliga mölndalsbor som är rädda att en del av vår gemensamma historia riskerar går förlorad i samband med omvandlingen av Forsåker, från industri- till bostadsområde.

Läs gärna hela debattinlägget som Jenny Holf, Kent Klarenius och Adam F Laurén från KD Mölndal har skrivit i Mölndalsposten här.