Våra politiker

Klicka på den politiker du vill läsa mer om:

Adam F. Laurén
Ledamot i lokalavdelningens styrelse
Ledamot i kommunfullmäktige
Gruppledare för fullmäktigegruppen
Ledamot i kommunstyrelsen
Ordförande i Byggnadsnämnden
Ledamot i Mölndal Energi AB
Ledamot i Mölndalsbostäder
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i krisledningsnämnden
Kent Klarenius
Ordförande i lokalavdelningens styrelse
Ledamot i MölnDala AB
Anders Karlsson
Vice ordförande i lokalavdelningens styrelse
Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i valnämnden
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Johanna Karlsson Deucher
Ledamot i lokalavdelningens styrelse
Ledamot i kommunfullmäktige
Stina Lukassen
Ledamot i lokalavdelningens styrelse
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden
Peter Nyqvist
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Tekniska nämnden
Ersättare i Miljönämnden
Jenny Holf
Ledamot i Skolnämnden
Ersättare i Servicenämnden
Ivar Gustafsson
Ledamot i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Ersättare i Utbildningsnämnden