Våra politiker

Klicka på den politiker du vill läsa mer om:

Adam F. Laurén
Ledamot i partiavdelningens styrelse
Ledamot i kommunfullmäktige
Gruppledare för fullmäktigegruppen
Ledamot i kommunstyrelsen
Ordförande i Byggnadsnämnden
Ledamot i Mölndal Energi AB
Ledamot i Mölndalsbostäder
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i krisledningsnämnden
Kent Klarenius
Ordförande i partiavdelningens styrelse
Ledamot i MölnDala AB
Anders Karlsson
Vice ordförande i partiavdelningens styrelse
Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i valnämnden
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Johanna Karlsson Deucher
Ledamot i kommunfullmäktige
Peter Nyqvist
Ledamot i partiavdelningens styrelse
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Tekniska nämnden
Ersättare i Miljönämnden
André Zeidan
Ersättare i kommunfullmäktige
Christina Svensson
Ledamot i partiavdelningens styrelse
Ledamot i Social- och arbetsmarknadsnämnden
Jenny Holf
Ledamot i partiavdelningens styrelse
Ledamot i Skolnämnden
Ersättare i Servicenämnden
Fredrik Adlercreutz
Ledamot i partiavdelningens styrelse
Ledamot i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Ivar Gustafsson
Ersättare i Utbildningsnämnden