• Valfolder 2018

  Vår utgångspunkt är att vi vill ge människor förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv.

  En kristdemokratisk politik i kommunen, för integration och mångfald, handlar om åtgärder för att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk bakgrund.

  Vi anser att kommunen i rådande ekonomiska läge, inte kan satsa på en bandy/aktivitetshall. Det finns stora behov inom förskola, skola och äldreomsorg, som måste gå före. Dessutom anser vi att, när ekonomin medger, så står en sporthall i Borensberg före i kön.

  Barngrupperna i förskolan är för stora. Barngrupperna i Motalas förskolor har ett snitt på drygt 18 barn. Kristdemokraterna värnar om barnperspektivet och vill arbeta för att minska barngruppernas storlek, framförallt för de allra yngsta barnen. Lokalproblematiken kan bl a lösas genom att långsiktigt arbeta för att öka erbjudandet av familjedaghem som ett alternativ till förskola.

  Ett smidigt samspel mellan elevhälsoorganisationen och skolornas rektorer är mycket viktigt för att möta Motala kommuns behov runt exempelvis den psykiska ohälsan hos våra tonåringar. Kristdemokraterna vill stärka resurserna till elevhälsan och vill arbeta för en garanti att elever ska få träffa adekvat elevhälsopersonal inom några dagar.

  Vi anser att nästa äldreboende ska byggas i Borensberg. Det borde redan ha byggts, före Granliden i Tjällmo lades ned, så man sluppit placeringar i andra kommuner. Kommunen har mycket investeringar framöver. Därför tycker vi att kommunen ska låta andra utförare hjälpa till, med att bygga och driva olika verksamheter, exempelvis ett äldreboende i Borensberg. Vi vill också låta de äldre få välja sitt boende.

  Vi vill göra de prioriteringar som behövs för att värna om ersättningen för dem som har LSS och SoL i daglig verksamhet, detta är en viktig grund för människovärdet.

  Kristdemokraterna vill att Motala på allvar lever upp till vårt personalpolitiska program. En arbetsplats som genomsyras av delaktighet och tillit är av yttersta vikt för att personalen ska trivas, och att Motala kommun blir en attraktiv arbetsgivare. De administrativa kraven på lärare måste minska, så de kan fokusera på det pedagogiska arbetet.

  Vi kan inte acceptera förslaget att insatsstyrkan i Borensberg ska minskas till tre personer, vilket bl. a innebär att man inte längre kan rökdyka. Den stora brandbilen behövs också som skydd för personalen vid olyckor. Självklart ska räddningsstyrkan i Borensberg vara oförändrad!

  EN MER FLEXIBEL FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING
  Familjers förutsättningar och barns behov kan se olika ut. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningsdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

  BARNOMSORGSPENG
  Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn lite längre, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad.

  RÄTT TILL FAMILJEDAGHEM
  Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det.

  SÄNKT SKATT FÖR FÖRÄLDRAR
  Många familjer har fått det bättre ekonomiskt. Men jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljer halkat efter i inkomstförbättring. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad.

  I MOTALA VILL KRISTDEMOKRATERNA

  • Arbeta för att långsiktigt minska barngruppernas storlek i förskolan
  • Införa en barnomsorgspeng som ett alternativ till förskola för att öka familjers flexibilitet
  • Möta den psykiska ohälsan hos skolungdomar genom att arbeta för en förstärkt elevhälsa
  • Inom skolans ramar, arbeta för att erbjuda stöd och hjälp till föräldrar
  • Stödja öppnandet av en skola i Godegård om det finns önskemål och behov
  • Stärka SYV-arbetet på högstadiet i hopp om att elever gör ett genomtänkt gymnasieval
  • Minska administrationen för lärarna, för ett ökat fokus på det pedagogiska arbetet
  • Arbeta för ordning och reda i vår kommun – politiska beslut ska alltid grundas på tydlig information inkl konsekvensanalyser
  • Arbeta för digitalisering i kommunen med bl. a ”öppna data” för en ökad transparens i kommunens redovisningar
  • Behålla nuvarande bemanning och kapacitet på brandstationen i Borensberg
  • Öka utbudet av platser på äldreboenden genom att öppna upp för alternativa utförare och snarast öppna ett nytt boende i Borensberg
  • Låta de äldre välja boende
  • Stärka människors integration i utsatta bostadsområden i Motala
  • Främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk bakgrund
  • Säkerställa Vättern som en dricksvattentäkt av högsta kvalitet
  • Prioritera välfärden först – kommunens kärnverksamhet måste gå före en aktivitetshall

  > 20180702_kdmotala_gruppfolder (pdf)