• Valmanifest 2018-2022

  Vårt #välfärdslöfte för Motala kommun

  Valmanifest 2018-2022

  Valmanifest 2018-2022

  Motala är en fantastisk plats! Det är en stad och en kommun att vara stolt över. Kristdemokraterna har sedan valet 2010, tillsammans med Alliansen Motala drivit flera frågor för att ge medborgarna ett alternativ till den rödgröna majoriteten, ett alternativ att lita på.

  Motala behöver en hel rad med positiva förändringar. Man ska inte behöva vänta på en plats på äldreboende för att det är långa köer. Det behövs valfrihet genom eget val iför äldreboende. Skolresultatens negativa trend måste brytas. Kristdemokraterna vill ta ansvar. Vi vill driva på för att minska barngrupperna i förskolan, ge bättre förutsättningar till familjer i deras vardag, ge ökad kontinuitet inom omsorgen, öka integrationen samt förbättra tryggheten och delaktigheten i vår kommun. Allt för att du ska kunna känna trygghet, tillit och ge framtidstro i Motala. Vi vill bygga stabilitet för framtiden.

  Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

  Kristdemokraterna vill ha ordning och reda i ekonomi och hur vi i kommunen driver verksamhet. Alltför många gånger har vi sett avsaknaden av konsekvensanalyser i den rödgröna majoritetens förändringsplaner. Sådant ska inte accepteras av oss medborgare. Vi vill utveckla HELA Motala kommun, både tätorter och landsbygd ska leva.

  Politiken varken kan eller ska lösa allt. Varje invånare behöver också ta ansvar, efter sina förutsättningar, för att vi ska få ett bättre, tryggare och mer jämlikt Motala. Men politiken är viktig, och därför har Kristdemokraterna vässat ett valprogram med nya #välfärdslöften och vi hoppas få medborgarnas förtroende att vara en aktiv röst i vår kommun.

  Erik Forslund                                    Jan Gyllenhammar
  partiavdelningsordförande             gruppledare & valledare


  Läs mer 
  Valmanifest 2018-2022 (pdf)