Senaste inläggen från Facebook

Cover for Kristdemokraterna Norrtälje
634
Kristdemokraterna Norrtälje

Kristdemokraterna Norrtälje

Hej och välkomna till Kristdemokraterna i Norrtälje.

Kärnkraften vinner mark på EU-nivåDet är mycket glädjande att Europaparlamentets industriutskott idag röstade ja till ett initiativbetänkande om hur vi kan fördjupa EU-samarbetet rörande små modulära kärnkraftsreaktorer (SMR). Betänkandet är ett av flera exempel på att kärnkraften vinner mark på EU-nivå, när allt fler inser att förnybara energikällor inte räcker till om vi ska nå våra ambitiösa klimatmål och värna vår internationella konkurrenskraft. Kärnkraften behövs för att säkerställa Europas energiförsörjning. Industriutskottet har tagit till sig detta och framhåller värdet av kärnkraft i allmänhet och SMR i synnerhet. EU-kommissionen uppmanas att utarbeta en strategi för SMR, medan målet att göra regelverken för tillstånd mer samspelta. Det är min förhoppning att ord nu följs upp med handling.Det är upp till varje land att besluta om de ska ha kärnkraft eller inte. Men EU kan bidra med mycket i form av fördjupat samarbete, gemensamma standarder samt forskning och innovation. ... Läs merSee Less
Visa i Facebook
Extra årsstämma för partidistrikt Stockholm. Från partiavdelningen i Norrtälje deltager: Michael Sjöblom, Annika Olegård, Pontus Österberg och Thomas Imeryd. ... Läs merSee Less
Visa i Facebook
Tack till alla som trots vädret deltog på medlemsmötet!Kvällen började med att Anders, chef för räddningstjänsten berättade om verksamheten och om alla fantastiska medarbetare som möjliggör att de kan åka på ca 800 larm varje år. Därefter bjöds det på rundvandring i nya lokalerna. Sedan serverades det kaffe och partiavdelningsordförande Michael Sjöblom, och Thomas Imeryd (kommunalråd KD) berättade lite om vad som sker i lokalpartiavdelningen och i kommunpolitiken.Vi vill även passa på att tacka Räddningstjänsten Norrtälje kommun och alla som deltog under kvällen ... Läs merSee Less
Visa i Facebook
Läs mer

KD Norrtälje på Instagram

Följ oss!

Politiken ska inte toppstyra!

"Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen."

  • Ebba Busch
  • Partiledare KD