• Hela kommunen skall leva

  1.Hela Norrtälje skall leva

  Hela kommunen ska leva – Vi anser att hela kommunen ska utvecklas, därför vill vi satsa på lands- och skärgårdsbygden.

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  • Utöka samhällsservicen till landsbygden genom fler postombud, paketboxar, systembolagsombud och tätare godsleveranser
  • Förbättra kommunikationer och stödja samordning av transporter till och från skärgårdsöarna
  • Förbättra busskommunikationer mellan orter på landsbygden
  • Upprätta fler återvinningsstationer
  • Utveckla småskolorna på landsbygden, upprusta lokaler och den fysiska lär- och arbetsmiljön
  • Bevaka vilt., jakt., fiske- och havsvården
  • Revidera lagen om vattentjänster i syfte att underlätta byggandet på landsbygden
  • Öka tillgängligheten och förbättra möjligheterna för dem som vill bedriva näringsverksamhet på landsbygden
  • Förenkla förutsättningarna för att skapa industrimark och arbetsplatser för små och medelstora företag
  • Göra det lättare att få dispens från strandskydd och få strandnära bygglov
  • Se över skarv- och sälpopulationen