• Uppdrag i kommunen

  Kristdemokraterna i Nyköping

  Lars Lundqvist, gruppledare

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ersättare

  Marita Göransson

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ledamot
  • Vård- och omsorgsnämnden

  Stefan Landmark

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö och samhällsbyggarnämnden, ledamot
  • Valnämnd
  • Nyköpingshem AB, styrelseledamot

  Maud Wachtmeister

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Socialnämnden, ledamot
  • Barn och utbildningsnämnden, ersättare

  Josefine Boberg

  • Barn- och ungdomsnämnden, ledamot

  Eric Häggblom

  • Ordförande Kristdemokraterna i Nyköping
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kompetens och arbetsmarknadsnämnden, ledamot

  Margareta Eriksson

  • Socialnämnden, ersättare
  • Kommunala pensionärsrådet

  Carina Hedin Eriksson

  • Kultur- och fritidsnämnden, ledamot

  Peter Öjert

  • Kultur- och fritidsnämnden, ersätter

  Annika Bengtsson

  • Vård- och omsorgsnämnden, ersättare

  Andreas Carlquist

  • Nyköpingshem AB, ersättare

  Lars-Göran Göransson

  • Miljö och samhällsbyggarnämnden, ersättare

  Sven Bengtsson

  • Kompetens och arbetsmarknadsnämnden, ersättare

  Gerhard Georgsson

  • Revisionen, ledamot