• Uppdrag i kommunen

  Kristdemokraterna i Nyköping

  Maud Wachtmeister

  • Gruppledare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ledamot

  Stefan Landmark

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö och samhällsbyggarnämnden, 2:e vice ordförande
  • Valnämnd

  Eric Häggblom

  • Ordförande Kristdemokraterna i Nyköping
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kompetens och arbetsmarknadsnämnden, 2:e vice ordförande

  Petra Carlquist

  • Barn och ungdomsnämnden, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare

  Marita Göransson

  • Nyköpings hem, vice ordförande

  Margareta Eriksson

  • Kommunala pensionärsrådet

  Peter Öjert

  • Kultur- och fritidsnämnden, ledamot

  Annika Bengtsson

  • Vård- och omsorgsnämnden, ledamot

  Johan Argenius

  • Miljö och samhällsbyggarnämnden, ersättare

  Lennart Nylander

  • Socialnämnden, ersättare

  Lars Lundqvist

  • Kommunfullmäktige, ledamot

  Gerhard Georgsson

  • Revisionen, ledamot