Inrätta en innovationsfond

I en motion föreslår Kristdemokraterna att landstinget ska inrätta en innovationsfond som alla anställda inom sjukvården ska kunna söka pengar från.

 

 

Resurscentrum behövs mot hedersförtryck

Debattartikel i Katrineholms-Kuriren
Efter förslag från Kristdemokraterna har landstinget beslutat att utreda förutsättningarna att inrätta ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är i dag ett omfattande samhällsproblem. Det visar sig bland annat genom att 70 000 barn och unga i Sverige är rädda att bli gifta mot sin vilja.
Läs mer