Med hjärta för Nyköping

för de yngsta, för de äldsta och för den samhällsgemenskap där hela kommunen deltar

FAMILJEN

Familjen är den viktigast byggstenen i samhället. Att bygga samhället på denna grund ger trygghet och stabilitet.

ÄLDRE

Individens behov ska styra. Tryggare hemtjänst. Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen

BARNOMSORG

Valfrihet och närhet i barnomsorgen är en förutsättning för att lösa familjens vardagspussel.

Kristdemokrater i Nyköping

    int(14)

Kristdemokratisk samhällsgemenskap

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Vill du vara med och forma samhället?

Engagera dig i Kristdemokraterna

Bli medlem

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD