Agenda

NÅGOT AV VAD SOM ÄR PÅ GÅNG HÖSTEN 2021

25 augusti                      Webinarium med KD Senior

Hearing kring äldrepolitiskt program

26 augusti 18:30          Medlemsträff med hearing
Inför riksdags- och regionlistor, Filadelfiakyrkan Örebro
Alla medlemmar välkomna!

30 augusti                      Distriktsstyrelsemöte

31 augusti                       Politikämnesutbildning tema utbildning
Arr: Region Mitt, digitalt. Alla medlemmar välkomna.

 

6 september                  Träff med KD Senior

Promenadträff med KD Senior. Mer info om tid och plats kommer!

9 september 18:30      Medlemsträff med hearing

inför riksdags- och regionlistor, Hotell Alfred Nobel, Kga
Alla medlemmar välkomna!

 

10 september                Medlemskväll Örebro partiavdelning

11 september                 Valkickoff med distriktet och riksorganisationen
Arr: Riks. Alla medlemmar välkomna

13 september                 Webinarium

27 september                 Distriktsstyrelsemöte

7 oktober                        Webinarium

 

NÅGOT AV VAD VI GENOMFÖRT UNDER VÅREN 2021

För alla medlemmar
– Inspirationsdagar för alla med politiska uppdrag (januari)
– Årsmöten i partiavdelningarna och de associerade förbunden (januari-mars)– Motionsskrivarträff och motionsgenomgångar (februari-mars)
– Vårstämma/årsmöte i distriktet digitalt (27 mars)
– Årsmöten i partiavdelningarna och de associerade förbunden
– Digitala seminarier, tema jordbruk med riksdagsledamot Magnus Oscarsson, tema sjukvård med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson, tema rättspolitik med riksdagsledamot Andreas Carlsson m.fl.

För riktade grupper

– Avslutande helg politikerskolan 2020-2021 (januari)
– Inspirationsdagar för alla med politiska uppdrag (januari)
– Valledarträffar (januari)
– Digitala styrelsemöten med distriktsstyrelsen den 1 februari, 8 mars, 27 mars
– Digitala träffar med regiongruppen
– Kassörs- och ordförandeträffar
– Politiska möten i nämnder och styrelser