Agenda

AUGUSTI 2019

23 augusti    Partidistriktsstyrelsens verkställande utskott (PDS-VU)

27 augusti Sydnärketräff i Laxå

Kvinnoförbundets styrelsemöte

30 augusti  Medlemsfest Örebro partiavdelning

SEPTEMBER 2019

2 september Partidistriktsstyrelsen (PDS)

24 september Regionfullmäktige

29 september Medlemsfest för Lekebergs partiavdelning

30 september Partidistriktsstyrelsen (PDS)

OKTOBER 2019

5 oktober      Seniormässa på Conventum

25 oktober Regionfullmäktige

28 oktober Partidistriktsstyrelsen (PDS)

NOVEMBER 2019

8-10 november Kristdemokraternas riksting i Umeå

18-19 november Regionfullmäktige med budget

18 november    Café Senior, tema digitalisering

23 november Distriktets extra årsmöte med budget och verksamhetsplan