Agenda

NÅGOT AV VAD VI GENOMFÖRT UNDER VÅREN 2020
– Utbildning i sammanträdesteknik
– Årsmöte i distriktet
– Samtalskväll om ensamhet med Jakob Forssmed och Tyra Olsson-Graaf
– Vårstämma/årsmöte i distriktet i delvis digital form
– Digitala seminarier med riksdagsledamot Hans Eklind, regionråd Behcet Barsom, riksdagsledamot Andreas Carlsson, Riksdagsledamot Pia Steensland, våra associerade förbund
– Digitala styrelsemöten och andra digitala träffar

NÅGOT AV VAD VI PLANERAR UNDER HÖSTEN 2020
– Digitala styrelsemöten
– Digitala diskussionsträffar i olika konstellationer
– Valplanering
– Höststämma den 21 november på ett sätt som överensstämmer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer