Agenda

NÅGOT AV VAD SOM ÄR PÅ GÅNG 2021 – det allra mesta digitalt!
– 14 januari Personaldag
– 22 januari Distriktets verkställande utskott sammanträder
– 26 januari Kassörsträff (Kassörer och ordföranden, nuvarande eller blivande, välkomna)
– 27 januari Ordförande/Valledarträff
– 28 januari Webinarium för medlemmar med Magnus Oscarsson
– 1 februari Distriktsstyrelsemöte
– 28 februari Motionsstopp till rikstinget. Motion från medlem ska behandlas av partiavdelningens årsmöte.

Under första kvartalet dessutom:
– Årsmöten digitalt i partiavdelningarna (Alla medlemmar välkomna)
– Politikerskolan och inspirationsdagar
– Årsmöte i distriktet (Alla medlemmar välkomna)
– Politiska möten i nämnder och styrelser

NÅGOT AV VAD VI GENOMFÖRT UNDER VÅREN 2020
– Utbildning i sammanträdesteknik
– Årsmöte i distriktet
– Samtalskväll om ensamhet med Jakob Forssmed och Tyra Olsson-Graaf
– Vårstämma/årsmöte i distriktet i delvis digital form
– Digitala seminarier med riksdagsledamot Hans Eklind, regionråd Behcet Barsom, riksdagsledamot Andreas Carlsson, Riksdagsledamot Pia Steensland, våra associerade förbund
– Digitala styrelsemöten och andra digitala träffar

OCH HÖSTEN 2020
– Digitala styrelsemöten
– Digitala diskussionsträffar i olika konstellationer
– Valplanering
– Höststämma den 21 november