Agenda

OKTOBER 2019

5 oktober      Seniormässa på Conventum

18 oktober Sara Skyttedal kommer till Örebro

22 oktober Träff för nya medlemmar Kristdemokraterna Örebro

25 oktober Regionfullmäktige

NOVEMBER 2019

8-10 november Kristdemokraternas riksting i Umeå

18-19 november Regionfullmäktige med budget

23 november Distriktets extra årsmöte med budget och verksamhetsplan

DECEMBER 2019

2 December Distriktsstyrelsemöte