KD om kollektivtrafiken: Den viktigaste personen är du som resenär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag skriver vi i Nerikes Allehanda om kollektivtrafiken.

Vad är det viktigaste när du kliver på bussen? Vi kristdemokrater tror att det är att bussresan är trygg, att du kommer fram i tid och att du blir trevligt bemött. Tyvärr har det varit brister på alla tre områdena när det gäller Länstrafikens bussar.

Läs mer

Pinsam skattevurpa av regeringen

larsaxelnordell-580x200Pressmeddelande
Stockholm den 22 november 2016

Pinsam skattevurpa av regeringen

– Det är lite pinsamt hur regeringen nu försöker framstå som ”tydlig”. De säger att de redan när de införde den nya skatten på solceller i somras försökte ”hitta möjligheter att sänka den”. Varför inte bara erkänna att man tagit till sig av kritiken eller åtminstone medge att det var ett misstag att införa skatten från början?

Det säger Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, och Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg och ordförande för kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp.

Rättvisa villkor för läkarutbildningen i Örebro!

orebro-universitet-2013

logga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalande från Kristdemokraternas partidistrikts höstårsmöte:

Kristdemokraterna i Örebro län kräver nu att regeringen beslutar om att ge likvärdiga ekonomiska villkor för läkarutbildningen vid Örebro Universitet som för de övriga sex svenska läkarutbildningarna.

Nästa år fyller Örebro Universitet officiellt 18 år, vilket samtidigt är 40-årsjubileum för starten av dess föregångare, Högskolan i Örebro. Artonårsdagen brukar förknippas med att man blir myndig, och det är nu dags att universitetet också myndigförklaras genom att dess läkarutbildning likställs med övriga läkarutbildningar i landet.

Läs mer

KDU: Viktigt med de små gemenskaperna

johan-naNA:s ledare den 3 november menar att individen ska sättas framför familjen och att politiken alltid först ska se till individen, men vi unga kristdemokrater menar att de små gemenskaperna och främst familjen är minst lika viktiga som den enskilda människan. Genom att endast hänvisa människan som individ missar vi själva idén med att vara människa. En människa är ingen enskild enhet utan ständigt kopplad till olika sammanhang och nätverk.

Läs mer

Varje person har ett okränkbart värde

Lars Ströman har en rapp penna och oftast en mycket god analytisk förmåga, dock inte i detta fall, därför måste vi få reagera över ledaren i Nerikes Allehanda den 3 november om familjen. Det är förvånande att Ströman inte känner till den kristdemokratiska ideologin, som sätter personen i sitt livssammanhang, dvs de små gemenskaperna, familjen, föreningen, grannskapet med flera.

Ledaren tar upp den nybildade tankesmedjan ”Familjen först” med Alf Svensson i spetsen, där ledarskribenten medvetet missleder läsaren genom egna övertolkningar. Tankesmedjan är ett initiativ fristående från partiet, men vi upplever kritiken i ledaren som en kritik mot Kristdemokratisk ideologi.

Om varje människa/barn är en unik person med ett okränkbart värde, som Kristdemokraterna anser, så kan man inte tolka Kristdemokraternas familjepolitik som den tolkas i ledaren. Kristdemokraterna hänvisar ofta till ofullkomlighetsprincipen, ingen är fullkomlig och naturligtvis är inte heller någon familj fullkomlig. Men det trodde vi att liberala ledarskribenter hade förstått. Läs mer

lanet-runt-3-2016

Länet Runt 3/2016 – klicka på bilden och läs!

Alliansens budget med verksamhetsplan för Region Örebro län 2017

På Regionstyrelsen idag (19/10) presenterades Alliansens budget med verksamhetsplan för Region Örebro län 2017.

alliansen

Alliansens oppositionsråd. Från vänster: Ewa Sundkvist (KD), Katarina Tolgfors (M), Ola Karlsson (M), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L)

Budgeten i sin helhet hittar du här:
verksamhetsplan-med-budget-2017-alliansen

Nedan kan du se en kort sammanfattning av de utmaningar, strategier och satsningar som Alliansen lyfter.

Vi utvecklar Region Örebro län
Alliansen lägger en budget för ett växande och välmående län där den som är sjuk ska kunna få vård i tid. Alliansen gör extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på den förebyggande vården. Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Region Örebro län (RÖL) måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning, men mindre detaljstyrning. Alliansen litar på vårdens medarbetare. Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. RÖL måste ge de som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att kompetensen används rätt och kvaliteten i vården höjs.

Alliansen ser en mängd utmaningar inför framtiden, både på kort och på lång sikt. För att klara framtidens utmaningar krävs genomgripande strategier.

En region med kraft att utveckla vården
Vårdens största uppgift är att ge patienterna en kvalitativ, god och säker vård på rätt vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet innebär lägre kostnader. Förebyggande folkhälsoarbete krävs för att reducera framtida välfärdskostnader.

  • 20 miljoner kr tillförs för att förstärka primärvården
  • 5 miljoner kr avsätts för att förstärka USÖ och möjligheterna att sälja vård
  • 10 miljoner kr avsätts för arbetet med bättre vård till sjuka äldre
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att förebygga ohälsa och förbättra patientsäkerheten
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att skapa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor
  • 10 miljoner kr avsätts för nyinvesteringar i medicinsk teknik

En region utan köer i vården
Vår målsättning är en vård utan köer. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den.

  • 10 miljoner kr avsätts för arbetet med att klara vårdgarantins krav
  • 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att utveckla området e-hälsa

En region där vårdval och valfrihet växer
Fler vårdgivare är positivt för vårdens kvalitet. Regelverket ska göra det möjligt att utöka utbudet av vårdgivare inom såväl primärvården som den öppna specialistvården, vilket ökar tillgängligheten och skapar möjligheter att välja vårdgivare. Det behöver också finnas större flexibilitet för vårdcentraler av olika storlek.

  • 10 miljoner kr avsätts för arbete med att öppna för LOV inom fler områden

En region av företagsamhet
För att klara framtidens sjukvårdskostnader krävs en hållbar tillväxt och för det krävs ett gynnsamt företagsklimat. Samverkan mellan RÖL, universitetet, näringsliv och civila samhället behöver utvecklas. I arbetet att stimulera företagsklimatet är det angeläget att inkludera de gröna näringarna.

  • 5 miljoner kr avsätts för att förstärka arbetet med nyföretagande i länet och för att stärka länets kulturinstitutioner

En region på väg framåt
Infrastrukturen är ett redskap för att utveckla länet, skapa möten och nya samarbeten. Att binda samman Stockholm-Oslo ger möjlighet till sådan utveckling. Bredband på landsbygden är en digital infrastruktur som ska finnas tillgänglig i hela länet.