REDO att styra Region Östergötland

Socialdemokraterna har under åtta långa år fått leda ett minoritetsstyre där långa köer till vården och kraftigt växande underskott i sjukvårdande produktionsenheter varit ett ständigt återkommande tema. Coronapandemin har ytterligare försvårat situationen, men läget var allvarligt redan långt innan. Så kan vi inte fortsätta att ha det.

Vill du vara med och forma samhället?

Engagera dig i Kristdemokraterna

KONTAKTA OSS

Du ska kunna lita på vården

Du som östgöte ska kunna få trygg och högkvalitativ vård i tid, när du behöver den, oavsett var i länet du bor. Vi vill därför göra en stor satsning på våra vårdcentraler, med bättre läkarbemanning, specialistkompetens för barn och äldre och utökade öppettider på både kvällar och helger.

Idag finns det i vår sjukvårdsregion ingen ambulanshelikopter. Vi vill därför investera i ambulanshelikopter för mer jämlik vård och kunna rädda t.ex. strokepatient i skärgården i tid. I Östergötland är det långa väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin. Så kan vi inte ha det. Köerna måste kortas genom att området prioriteras högre och tillförs mer resurser, så att mer personal kan anställas.

Vi vill att du ska kunna pendla smidigt till arbete och studier i hela länet, och vill bl.a. utveckla tågtrafiken på Stångådalsbanan.

Vi vill göra den östgötska kulturen tillgänglig för fler och få fler unga östgötar att vilja bli företagare.

  • Per Larsson
  • Oppositionsråd och gruppledare

[instagram-feed]
[custom-facebook-feed]
  • :

Senaste nytt Kristdemokraterna Sverige