• Förtroendevalda


  Samuel Klippfalk
  Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare i kommunfullmäktige.

  Nataliya Hulusjö
  Ledamot i kommunfullmäktige

  Ansgar Toscha
  Ersättare i kommunfullmäktige

  Andreas Hulusjö
  Ersättare i kommunfullmäktige

   

  Omvårdnadsnämnden: Samuel Klippfalk (2 vice ordförande), Lennart Andin (ersättare)

  Kompetensnämnden: Ansgar Toscha (2 vice ordförande), Sture Eckeskog (ersättare)

  Byggnadsnämnden: Kent-Rune Sjöholm (ledamot)

  Tekniska nämnden/Råsunda Förstads AB/Överjärva Gård AB (personunion): Andreas Hulusjö (ledamot)

  Skolnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot)

  Förskolenämnden: Myden Tanriver (ledamot)

  Kultur- och fritidsnämnden: Anders Larsson (ledamot)

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Kaspian Tannberg (ledamot)

  Socialnämnden: Kerstin Höök (ledamot)

  Arvodeskommittén: Nelia Christiansson (ledamot), Lennart Andin (ersättare)

  Internationella kommittén: Sture Eckeskog (ledamot)

  Kommunrevisionen: Daniel Törnros (ledamot)

  Valnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot), Kerstin Höök (ersättare)

  Rådet för funktionshinderfrågor: Sture Eckeskog (ledamot)

  Kommunala pensionärsrådet: Samuel Klippfalk (ledamot)

  Bostadsstiftelsen Signalisten: Fredrik Ekström (ledamot)

  Solna Vatten: Nelia Christiansson (ersättare)

  STORSTHLM: Samuel Klippfalk (ledamot)

  Mälardalsrådet: Samuel Klippfalk (ersättare)

  Norrenergi: Samuel Klippfalk (ledamot)

  Solna-Sundbybergskommittén: Samuel Klippfalk (ledamot)

  Stiftelsen Filmstaden Kultur: Nataliya Hulusjö (ersättare)

  Käppalaförbundet: Ansgar Toscha (ersättare)

  Kommunalförbundet Norrvatten: Ansgar Toscha (ersättare)

  Kommunstyrelsens beredning för exploatering: Samuel Klippfalk (ledamot)

  Kommunstyrelsens beredning för miljö och klimat: Jesper Siljekvist (ledamot), Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

  Kommunstyrelsens beredning för demokrati och digitalisering: Kaspian Tannberg (ledamot)

  Solna tingsrätt: Kerstin Höök (nämndeman), Charlotte Sundqvist (nämndeman)

  Vigselförrättare: Charlotte Sundqvist