• Förtroendevalda


  Samuel Klippfalk
  Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare i kommunfullmäktige.

  Nataliya Hulusjö
  Ledamot i kommunfullmäktige

  Ansgar Toscha
  Ersättare i kommunfullmäktige

  Linn Hägg
  Ersättare i kommunfullmäktige

  Nämnder & styrelser:

  Omvårdnadsnämnden: Samuel Klippfalk (ordförande), Linn Hägg (ersättare)

  Barn- och förskolenämnden: Nataliya Hulusjö (1 vice ordförande), Diana Evandin (ersättare)

  Valnämnden: Nataliya Hulusjö (2 vice ordförande), Ingela Selin (ersättare)

  Kompetensnämnden: Andreas Hulusjö (ledamot), Michal Tomczak (ersättare)

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Jesper Siljekvist (ledamot)

  Skolnämnden: Ansgar Toscha (ledamot)

  Byggnadsnämnden: Kent-Rune Sjöholm (ledamot)

  Kultur- och fritidsnämnden: Fredrik Ekström (ledamot)

  Socialnämnden: Nelia Christansson (ledamot), Ingela Selin (ersättare)

  Tekniska nämnden: Andreas Hulusjö (ledamot)

  Överförmyndarnämnden: Kerstin Höök (ersättare)

   

  Trygghetsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

  Pensionärsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

  Rådet för funktionshinderfrågor: Natanael Kvidal (ledamot)

   

  Internationella kommittén: Sture Eckeskog (1 vice ordförande)

  Likabehandlingskommittén: Geomana Assia (ledamot)

  Arvodeskommittén: Kerstin Höök (ledamot)

   

  Bostadsstiftelsen Signalisten: Ansgar Toscha (ledamot), Urban Engerstedt (lekmannarevisor, suppl)

  Solna vatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

  Råsunda Förstads AB: Sture Eckeskog (ledamot)

  Norrenergi AB: Ansgar Toscha (ersättare)

  Överjärvagård AB: Sture Eckeskog (ersättare)

   

  STORSTHLM: Andreas Hulusjö (ombud)

  Kommunrevisionen: Urban Engerstedt (ledamot)

  Käppalaförbundet: Nataliya Hulusjö (ersättare)

   

  Solna tingsrätt: Kerstin Höök (nämndeman)