• Förtroendevalda


  Nataliya Hulusjö
  Vikarierande kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunalfullmäktige


  Samuel Klippfalk och Marie Bechara
  Ledamöter i kommunfullmäktige

   


  Ansgar Toscha
  Ersättare i kommunfullmäktige

   

  Nämnder & styrelser:

  Omvårdnadsnämnden: Nataliya Hulusjö (ordförande), Arvid Bothén (ersättare)

  Barn- och förskolenämnden: David Armér (1 vice ordförande), Nataliya Hulusjö (ersättare)

  Valnämnden: Nataliya Hulusjö (2 vice ordförande), Marie Bechara (ersättare)

  Kompetensnämnden: Petra Klippfalk (ledamot), Tomislava Maksimovic (ersättare)

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Jesper Siljekvist (ledamot)

  Utbildningsnämnden: Nelia Christiansson (ledamot)

  Byggnadsnämnden: Kent-Rune Sjöholm (ledamot)

  Kultur- och fritidsnämnden: Fredrik Ekström (ledamot)

  Socialnämnden: Marie Bechara (ledamot), Rebecca Eriksson (ersättare)

  Tekniska nämnden: Andreas Hulusjö (ledamot)

  Överförmyndarnämnden: Kerstin Höök (ersättare)

   

  Trygghetsrådet: Nataliya Hulusjö (ordförande)

  Pensionärsrådet: Nataliya Hulusjö (ordförande)

  Rådet för funktionshinderfrågor: Nils Modig (ledamot)

   

  Internationella kommittén: Ansgar Toscha (1 vice ordförande)

  Likabehandlingskommittén: Geomana Assia (ledamot)

  Arvodeskommittén: Kerstin Höök (ledamot)

   

  Bostadsstiftelsen Signalisten: Ansgar Toscha (ledamot)

  Solna vatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

  Råsunda Förstads AB: Sture Eckeskog (ledamot)

  Norrenergi AB: Ansgar Toscha (ersättare)

  Överjärvagård AB: Sture Eckeskog (ersättare)

   

  STORSTHLM: Andreas Hulusjö (ombud)

  Kommunrevisionen: Urban Engerstedt (ledamot)

  Käppalaförbundet: Nataliya Hulusjö (ersättare)

   

  Solna tingsrätt: Urban Engerstedt (nämndeman)

  Solna tingsrätt: Kerstin Höök (nämndeman)