Ett tryggare Solna för dig och din familj

  • Max 12 barn per förskolegrupp
  • Nytt äldreboende i Norra Solna
  • Vi tar ansvar för ett tryggare Solna

MAX 12 BARN PER FÖRSKOLEGRUPP!

Barngrupperna i Solna är för stora. Vi vill se ett lagstadgat krav på att barngrupperna för små barn inte får vara större än 12 barn.

NYTT ÄLDREBOENDE I NORRA SOLNA!

Vi tycker att solnabor ska kunna bo kvar i kommunen också när de blir äldre.

FÖR ETT TRYGGARE SOLNA!

Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där såväl barn som vuxna och äldre kan röra sig fritt. Det är en frihetsfråga.

Senaste nytt från KD Solna

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

[instagram-feed]
[custom-twitter-feeds]
  • Följ oss på sociala medier: