Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

En hälsning från Samuel Klippfalk (KD) efter valet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Många har väntat olagligt länge på vård. Köerna till operation och specialistvård har mer än fördubblats under den socialdemokratiska regeringen.Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform. Vi vill gå från 21 regioner till ett nationellt ansvar, för en jämlik och effektiv vård i hela landet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sverige har blivit mindre tryggt de senaste åren. De rödgröna har fått chansen att vända utvecklingen. Nu behöver vi byta regering, och ge ett nytt alternativ chansen.Vi vill bland annat kraftigt skärpa straffrabatterna och mängdrabatten så att gärningsmän inte tjänar på att dömas för flera brott samtidigt. Vi vill ge Polisen större befogenheter och skapa fler fängelseplatser, så att gärningsmän inte går fria på gatan som de gör idag. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag är Kristdemokraterna och håller Sverigesnack i Frösunda! Hoppborg, korv och fiskdamm för barnen så att de vuxna kan prata politik. Tack för besöket Jakob Forssmed, Désirée Pethrus och Camilla Brodin! ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD