Ett tryggare Solna för dig och din familj

  • Max 12 barn per förskolegrupp
  • Nytt äldreboende i Norra Solna
  • Vi tar ansvar för ett tryggare Solna

MAX 12 BARN PER FÖRSKOLEGRUPP!

Barngrupperna i Solna är för stora. Vi vill se ett lagstadgat krav på att barngrupperna för små barn inte får vara större än 12 barn.

Bli medlem i KD Solna!

Vill du också arbeta för en politik där kommunens kärnverksamhet sätts i första rummet? Vi säger nej till kommunala skrytbyggen och andra hitte-på-projekt som politiker ofta har en förkärlek för. Vi säger ja till fler äldreboenden, fler förskolor och mindre barngrupper och en trygghet som Solnaborna kan lita på.

Bli medlem!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

S vallöften karaktäriseras av att de glöms bort lagom till att rösterna är räknade. Inför EU-valet lovade man att inte låta Bryssel besluta om den sv arbetsmarknadsmodellen, nu hotas den av kommande EU-lagstiftning. Skriver med @skyttedal och @DavidLega
https://arbetet.se/2019/11/13/s-hotar-den-svenska-modellen/

Idag gör vi gemensamt initiativ med Vänsterpartiet om att inte höja Sveriges avgift till EU. Vi är inte överens om färgen på kavajen, men vi är överens om storleken. Sverige behöver pengar till välfärden.

Sverige behöver mer samhällsgemenskap, inte mindre. Fler gemensamma nämnare, inte färre. Hur får vi det om vi inte ens kan sjunga nationalsången tillsammans, referera till antiken eller vet varför Sveriges gränser ser ut som de gör? Mer i mitt tal imorgon.http://tiny.cc/ztnvfz

Personer som utgör ett hot mot rikets säkerhet ska inte få återvända som hjältar. De ska utvisas enligt det beslut som fattats. Om hinder föreligger ska de sättas i förvar eller övervakas i varje steg där deras frihet begränsas. Inte släppas fria.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/kramkalas-nar-abo-raad-var-tillbaka-pa-fredagsbonen-i-gavle-moske

Problematiken har diskuterats i åratal. Terrordömda eller säkerhetsrisker vars utvisningar inte kan verkställas ska inte kunna gå runt fritt på våra gator. Ändå har regeringen inte gjort något. Inte ens en fotboja har man föreslagit.

https://www.svd.se/aven-terrordomd-slappt-ur-forvaret/i/senaste

Load More...
  • Följ oss på sociala medier: