Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

Idag träffade Lennart Andin (KD) Solnas anhörigförening tillsammans med andra politiker från Omvårdnadsnämnden.Mötet präglades av konstruktiva perspektiv och synpunkter från Anhörigföreningen om hur äldreomsorgen i Solna kan förbättras.Från KD:s håll lyftes vikten av att upprusta och anpassa Solnas äldreboenden, att införa reservkraft på alla äldreboenden och att låta Anhörigföreningen vara remissinstans inför framtagandet av stadens anhörigpolicy.Tack för att vi fick komma! ... See MoreSee Less
View on Facebook
💙💥Idag samlades Kristdemokraterna i Solna på kick-off för den nya mandatperioden! Att sitta i opposition innebär utmaningar men även nya möjligheter för oss. Tack till alla medverkande för ert engagemang, positiva energi och konstruktiva diskussioner! Vi ser fram emot en mandatperiod av skarpt och konstruktivt oppositionsarbete tillsammans! ... See MoreSee Less
View on Facebook
🚸🛝 När vi styrde Solna beslutade vi att ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar. Vi ville säkerställa att Solnas barn har bra gårdar med utrymme för en mängd olika aktiviteter och lekar, både lugna och vilda. Tyvärr väljer Solnas nya vänsterstyre att riva upp vårt tidigare beslut och avbryter uppdraget. Vårt yrkande om att ändå fullfölja uppdraget röstades ned. Varför? Solnas barn förtjänar bra förskole- och skolgårdar!(Filmen är från 2021 då vi lade förslaget om riktlinjer.) ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD