Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

🇪🇺💙💥 Idag samlades Kristdemokraterna i Solna på kick-off inför EU-valet! Vi fick lyssna på Michaela Hollis, Kristdemokraternas femtenamn på EU-listan.Tack till alla medverkande för ert engagemang, positiva energi och konstruktiva diskussioner! Ett särskilt uppskattat inslag var övningen med interaktiv valstuga.Vi ser fram emot en framgångsrik EU-valskampanj med er! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Migrationspolitiken har länge inte fungerat i EU. Hälften av medborgarna i medlemsstaterna är missnöjda med den migrationspolitik som har bedrivits på EU nivå. Dessutom skapade flyktingkrisen ett sår i samarbetet mellan medlemsstaterna och inom enskilda medlemsstater.EU behöver en stram migration, som möjliggör integration. Det är tydligt att vi behöver starkare yttre gränser.Se hela debatten mellan Alice Teoderescu Måwe (KD) och Jonas Sjöstedt (V): www.svtplay.se/video/KBwvYar/agenda/igar-21-15?position=1561&id=KBwvYar ... See MoreSee Less
View on Facebook
🚌 ❌ TROTS PROTESTER - FRÖSUNDAS BUSS 57 LÄGGS NEDSe hela inslaget med Samuel Klippfalk på SVT: www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/buss-57-kommer-inte-trafikera-solna-politiker-rasar-mot-beslutet ... See MoreSee Less
View on Facebook
Glad påsk önskar Kristdemokraterna i Solna! ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD