Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

👶 Nu skriver även lokaltidningen om vänsterstyrets satsning på skattefinansierade blöjor i förskolan.🗣 Ikväll behandlar Kommunfullmäktige budget för 2023.💸 Nära tio procent av Solnakoalitionens satsning på förskolan ska försvinna i ett hav av blöjor…👍 Kristdemokraternas budget använder i stället dessa 3 miljoner kronor som ett ytterligare tillskott för mindre barngrupper. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Se Samuel Klippfalks intervju med Agera Kvinnojour om vad KD vill göra för att förebygga våld i nära relationer. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🤦‍♂️💸👩‍⚕️ På gårdagens Omvårdnadsnämnd röstade Vänsterpartiet emot sitt EGET förslag att betala ut en covid-bonus till personal inom äldreomsorgen! Detta har hänt: 😷 I februari föreslog (V) att anställda inom hemtjänst, LSS-verksamhet och SÄBO skulle få en bonus för sina viktiga och extraordinära insatser under pandemin. ✍️ Förvaltningen tog fram en modell för hur en sådan bonus skulle kunna betalas ut. 👍 Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna övertygades av idén. De anställda har haft en tuff period under lång tid till följd av pandemin som fortfarande pågår. 🤝 På gårdagens möte yrkade (KD), (M) och (L) därför på att en covid-bonus på 5 000 kr per anställd skulle betalas ut, pengar som skulle tas från nämndens prognostiserade överskott på nästan 55 miljoner kronor. ⛔ Till vår stora förvåning röstar Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet dock ner förslaget om en covid-bonus! ❓ Varför? Är personalen plötsligt inte värda en bonus? ... See MoreSee Less
View on Facebook
🧒 Solnas nya vänsterstyre har ändrat namn på ”barn- och förskolenämnden” till ”förskolenämnden”. 👋 Vem bryr sig? Vi gör! ❌ Namnbytet antyder att förskolan ska vara normen. Då nedprioriterar man de andra barnomsorgsformerna: pedagogisk omsorg, flerfamiljssystem, öppen förskola eller föräldrakooperativ! 👩‍👧‍👦 Nämndens nya namn fångar inte den valfrihet inom barnomsorg som fortfarande existerar i Solna idag. 🚸 Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Tillsammans med Moderaterna och Liberalerna yrkade vi därför på att barn- och förskolenämndens namn inte ska ändras. ... See MoreSee Less
View on Facebook
(S) LOVAR RUNT MEN HÅLLER TUNTSocialdemokraterna lovade i valet:🌹 Fler anställda i äldreomsorgen🌹 Slopade minutscheman🌹 Tak på max 10% timanställda och heltid som norm🥀 När styrets första budget nu presenterats står det klart att man skär i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 miljoner kronor under 2024. 💸 Vad väljer det nya styret att satsa pengar på? Jo, på att finansiera arbetsskor till heltidsanställda… 🥾 Symbolpolitik istället för kärnverksamhet. Det är vad Solnakoalitionen startar sin nya mandatperiod med. ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD