Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

✅ I vänsterstyrets regeringsprogram utlovades att ”alla solnaungdomar […] som söker ska erbjudas sommarjobb.” 🧑‍🍳 Detta löfte trummades ut på Socialdemokraternas sociala medier som ”Sommarjobbsgarantin” år 2023. 🌹 Så sent som i maj höll Kompetensnämndens ordförande Faradj Koliev (S) fast vid att sommarjobbsgarantin ska infrias i år, i en artikel i Mitt i Solna. 🥀 Men inför sommaren 2024 ser verkligheten annorlunda ut: endast 552 av ursprungligen 648 sökande ungdomar har fått jobberbjudanden. Ungdomar utan jobberbjudande står nu planlösa inför sommaren… ”Att lova alla ungdomar sommarjobb och sedan inte kunna leverera skapar osäkerhet, besvikelse och falska förhoppningar bland våra ungdomar i Solna. Inför nästa år måste styret se till att förvaltningen har bättre förutsättningar att leverera”, säger Ansgar Toscha (KD), 2:e vice ordförande i Kompetensnämnden. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Antisemitismen är giftet vi inte verkar bli av med. Efter 1945 fanns förhoppningen om att Förintelsen skulle markera slutet på judehatet i Europa, med löftet om ”aldrig igen”. Men i skuggan av kriget i Gaza, till följd av Hamas terrorangrepp på Israel den 7 oktober 2023, ser vi att antisemitismen i högsta grad är levande i vårt land. Exemplen i närtid är så många att ett urval behöver göras:⚠️ På första maj sjöng Södermalmsvänstern den våldsbejakande kampsången ”Leve Palestina och krossa sionismen”, med raderna ”vi har skjutit raketer mot våra fiender” och ”intifada […] visar vägen”. Den antisemitistiska sången dirigerades ironiskt nog från en scen med texten ”STOP NAZI”. ⚠️ I en rapport från BRÅ framgår att antalet hatbrott med antisemitiska motiv femfaldigats perioden 7 oktober – 31 december 2023 jämfört med samma period året innan.⚠️ Inför Eurovisionfestivalen i Malmö avråddes den israeliska finalisten Eden Golan från att lämna sitt hotellrum, förutom under själva tävlingen. Hon sattes i princip i husarrest, misstänkliggjord och skuldbelagd.⚠️ Israeliska Eurovision-turister uppmanades att dölja sin nationalitet. Samtidigt larmade Judiska församlingen i Malmö om att det fanns en utbredd oro inför Eurovision bland svenska judar. Läget var spänt i hela staden med krypskyttar på hustaken. Allt detta för att en internationell sångtävling, med en israelisk deltagare, ska kunna genomföras i Sveriges tredje största stad.⚠️ Parallellt med ovan har Sverige fortsatt en förhöjd hotnivå och är ett prioriterat mål för våldsbejakande islamistiska terrorgrupper. Denna antisemitiska våg sköljer inte endast över Sverige, utan över hela västvärlden. Under våren demonterade Berlinpolisen det pro-palestinska läger som hade satts upp framför den tyska Riksdagen. I USA har över 1300 personer gripits i de pågående palestinavänliga universitetsprotesterna. Judiska studenter hotas och trakasseras. Precis som i Nazi-Tyskland på 1930-talet förvägras de att komma in eller ut från universiteten. De råds att inte besöka seminarier utan att förbli hemma. Även svenska studenter har nu inlett protester på flera lärosäten. Finns det en plats för judiskt liv i ett sådant samhälle? Det börjar med värderingar och det slutar med värderingar. Vilka värderingar bär man på ifall man firar Hamas blodiga attack på Israel? Detta gjordes i flera svenska städer samma dag som attacken ägde rum. Alltså långt innan Israel över huvud taget svarat på attacken. Man kan vara emot kriget i Gaza utan att ansvarsgöra och skuldbelägga svenska judar och nyttja antisemitiska stereotyper. På samma sätt som vi inte kollektivt skuldbelägger de ryssar, kineser eller iranier som bor i vårt land på grund av att vi inte gillar allt vad deras regimer gör i hemländerna, ska inte heller svenska judar behöva stå till svars för Israels politik. Staten Israel fattar inte alltid rätt beslut. Och det går att vara emot hur staten Israel agerar i dagsaktuella frågor utan att fira en blodig massaker med över 1100 mördade civila. Svenska judar måste få bo i trygghet och säkerhet. Kristdemokraterna föreslår:✅ Nytryck av boken ”Om detta må ni berätta”. Vi behöver en ny folkkampanj mot antisemitism✅ Att förnekelse av Förintelsen förbjuds✅ Även brott lägre ned på straffskalan, såsom de hatbrott svenska judar i dag behöver utstå, bör leda till utvisning Låt judar få leva fritt utan förföljelse i Sverige! Samuel Klippfalk, oppositionsråd (KD) i SolnaLars Adaktusson, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD tycker det här är fel ställe för förtätning av en sådan omfattning i Bergshamra. Vi tror inte Bergshamraborna vill att höghus smälls in mitt i naturmiljön. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🇪🇺 Ett stort TACK till er över 1630 Solnabor som röstade på Kristdemokraterna i EU-valet! Tack vare er har vi nu en stark europaparlamentariker i form av Alice Teodorescu Måwe (KD). Ett tack riktas även till alla våra partimedlemmar som varit ute och knackat dörr, fört väljarsamtal, lappat brevlådor, med mera! ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Kampanj på nationaldagen! 🇸🇪 Tack för besöket, Erik Slottner - KD! 🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD