Ett tryggare Solna för dig och din familj

  • Max 12 barn per förskolegrupp
  • Nytt äldreboende i Norra Solna
  • Vi tar ansvar för ett tryggare Solna

Lär känna våra förtroendevalda!

Intervjuer med KD Solnas politiker i stadens nämnder, styrelser, och bolag.

MAX 12 BARN PER FÖRSKOLEGRUPP!

Barngrupperna i Solna är för stora. Vi vill se ett lagstadgat krav på att barngrupperna för små barn inte får vara större än 12 barn.

NYTT ÄLDREBOENDE I NORRA SOLNA!

Vi tycker att solnabor ska kunna bo kvar i kommunen också när de blir äldre.

FÖR ETT TRYGGARE SOLNA!

Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där såväl barn som vuxna och äldre kan röra sig fritt. Det är en frihetsfråga.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

OM SOLNAS GRÖNOMRÅDEN Ungefär hälften av Solnas yta består av park, natur och vatten. Så ska det fortsätta att vara. Kristdemokraterna anser att våra stadsnära naturområden är viktiga för människors hälsa och rekreation samt bevarar vårt naturarv åt kommande generationer. Våra naturområden förstörs av främmande arter som hotar den biologiska mångfalden. Exempelvis handlar det om kanadagäss, mördarsniglar, jätteloka och parkslide. Dessa arter borde utrotas. - Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd Solna ... See MoreSee Less
View on Facebook
OM BOSTADSFÖRSÖRJNING I SOLNA Solna är en attraktiv stad dit många vill flytta. Vi vill göra vår del för att ta ansvar för bostadsförsörjningen i regionen. Byggs det mer kan även priserna gå ned. Men det gäller att bygga smart, snyggt, hållbart och med hänsyn till dem som redan bor här. KD vill bygga familjevänligt så att växande familjer kan bo kvar i kommunen. Det ska alltid finnas ett familjefrämjande tänk med i stadsplaneringen. Exempelvis behövs fler stora lägenheter, som ett alternativ till en villa utanför kommunen. - Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd Solna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Välkommen på trygghetsvandring i Västra skogen imorgon! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ikväll klockan 18-21 håller Försvarsutbildarna sin sista kostnadsfria utbildning i Solna stadshus. Samuel Klippfalk, ordförande i trygghetsrådet, inleder kvällen. Varmt välkommen! ... See MoreSee Less
View on Facebook
🦽 🦼 ♿ 🐕‍🦺I veckan deltog Samuel Klippfalk på hjälpmedelsmässan Hjultorget! Många spännande utställare som visade upp hjälpmedel i alla former, för både stora som små. Terränggående rullstolar, bilanpassningar, assistanshundar, med mera! Många bra samtal och Kristdemokraterna var det enda partiet på plats. ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD