Med 💙 för Solna!

  • Små barn behöver små barngrupper
  • Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet
  • Trygghet är en frihetsfråga

Små barn behöver små barngrupper

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem.

Värdig äldreomsorg som präglas av valfrihet och kvalitet

Kristdemokraterna är partiet som ansvarar för att Solna är en kommun där alla kan åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi vill mer.

Trygghet är en frihetsfråga

Vi vill att Solna stad fortsätter det goda samarbetet med polisen så att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att leva i, där alla vågar röra sig fritt.

Senaste nytt från KD Solna

Senaste nytt från Facebook

På sociala medier tar många Solnapartier redan nu ställning till en kommande lag om informationsplikten, trots att det idag inte ens finns ett färdigt lagförslag. Läs Elisabet Lann (KD), kommunalråd Göteborg, som resonerar klokt kring en komplex fråga:"Jag tycker att den här frågan är så oerhört svår. När jag för många år sedan började engagera mig politiskt gjorde jag det för att jag ville göra världen till en bättre plats. Jag ville göra livet friare och lättare för mina medmänniskor. Jag var nog vad många skulle betrakta som lite av en idealist.När vi ställs inför komplexa frågor och svåra etiska dilemman är det inte lätt att veta vad som är rätt. Det är svårare att vara idealist då.Utredningen om ett eventuellt införande av informationsplikt för offentliganställda står inte att välja mellan ont och gott. Den har att belysa fördelar och nackdelar med en sådan. Att beakta såväl riskerna med att leva i ett farligt skuggsamhälle och konsekvenserna av att skuggsamhället växer när människor som inte har rätt att vara i landet skapar sig en tillvaro i ett rättslöst parallellsamhälle.Samtliga riksdagspartier är överens om att vi behöver en reglerad invandring. Det är då rimligt att vi kan utreda och föra sansade samtal om hur en sådan ska kunna upprätthållas.Det är inte självklart bättre för ett barn att leva i ett skuggsamhälle än att återvända till ursprungslandet under ordnade förhållanden.Jag beklagar att Göteborgs rödgröna styre tillsammans med Centerpartiet väljer att vulgarisera debatten i en så otroligt svår etisk fråga.I P1-morgon imorse sa en vänsterpartist att regeringens lagförslag strider mot barnkonventionen, som också är lag. På sociala medier skriver även Centerpartiet om regeringens förslag på angiverilag.Det finns inget lagförslag. Det finns inte ens en utredning att formulera ett lagförslag utifrån.Det finns en påbörjad utredning som ska analysera konsekvenserna av ett utökat informationsutbyte, bedöma vilka situationer som bör undantas från en eventuell plikt att informera och återkomma med förslag som SKA vara i enlighet med internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, såsom barnkonventionen.Det kan vara värt att påminna om att vi också hade informationsplikt i både socialtjänst och skola fram till 2013. Och jag har inte bilden av att Sverige då var ett angiverisamhälle.Lögner och skrämsel leder sällan till något gott. Inte ens när intentionerna är goda.Så låt oss istället vara konstruktiva och prata om hur vi upprätthåller ett reglerat mottagande och ser till att skuggsamhället inte breder ut sig mer."Med anledning av ett mycket märkligt beslut i Göteborgs kommunstyrelse igår om att informera alla stadens anställda om att de, ifall en lag om informationsplikt skulle införas, inte förväntas följa den, skriver jag idag på GP-debatt. (Länk i kommentarerna 👇)Jag tycker att den här frågan är så oerhört svår. När jag för många år sedan började engagera mig politiskt gjorde jag det för att jag ville göra världen till en bättre plats. Jag ville göra livet friare och lättare för mina medmänniskor. Jag var nog vad många skulle betrakta som lite av en idealist.När vi ställs inför komplexa frågor och svåra etiska dilemman är det inte lätt att veta vad som är rätt. Det är svårare att vara idealist då.Utredningen om ett eventuellt införande av informationsplikt för offentliganställda står inte att välja mellan ont och gott. Den har att belysa fördelar och nackdelar med en sådan. Att beakta såväl riskerna med att leva i ett farligt skuggsamhälle och konsekvenserna av att skuggsamhället växer när människor som inte har rätt att vara i landet skapar sig en tillvaro i ett rättslöst parallellsamhälle.Samtliga riksdagspartier är överens om att vi behöver en reglerad invandring. Det är då rimligt att vi kan utreda och föra sansade samtal om hur en sådan ska kunna upprätthållas.Det är inte självklart bättre för ett barn att leva i ett skuggsamhälle än att återvända till ursprungslandet under ordnade förhållanden.Jag beklagar att Göteborgs rödgröna styre tillsammans med Centerpartiet väljer att vulgarisera debatten i en så otroligt svår etisk fråga.I P1-morgon imorse sa en vänsterpartist att regeringens lagförslag strider mot barnkonventionen, som också är lag.På sociala medier skriver även Centerpartiet om regeringens förslag på angiverilag.Det finns inget lagförslag. Det finns inte ens en utredning att formulera ett lagförslag utifrån.Det finns en påbörjad utredning som ska analysera konsekvenserna av ett utökat informationsutbyte, bedöma vilka situationer som bör undantas från en eventuell plikt att informera och återkomma med förslag som SKA vara i enlighet med internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, såsom barnkonventionen.Det kan vara värt att påminna om att vi också hade informationsplikt i både socialtjänst och skola fram till 2013. Och jag har inte bilden av att Sverige då var ett angiverisamhälle.Lögner och skrämsel leder sällan till något gott. Inte ens när intentionerna är goda.Så låt oss istället vara konstruktiva och prata om hur vi upprätthåller ett reglerat mottagande och ser till att skuggsamhället inte breder ut sig mer. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Du har ansvar att förbereda dig så att du vid kriser eller krig kan klara dig utan samhällets stöd i en vecka. Klarar du dig i sju dagar? Solna stad en del av det civila försvaret och det vi gör till vardags ska fungera även vid kris eller krig. Kristdemokraterna i Solna arbetar för att stadens beredskap ska stärkas: 👵🏻 Kristdemokraterna har motionerat om reservkraft på alla Solnas äldreboenden för att säkra elförsörjningen.☕ Äldreboendena kan då också fungera som en värmestuga och uppsamlingsplats för sin stadsdel i händelse av ett längre elavbrott.🚰 KD har lyft vikten av att Solna skyndsamt tar fram en nödvattenplan i händelse av störning i distributionen av dricksvatten. Det finns mycket att vinna på att Solna har en god beredskap innan en kris inträffar. Läs mer på www.MSB.se ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Stort tack till alla som kom till vår familjedag på Västra skogens torg! 🙌 Många glada barn som hoppade hoppborg och åt varmkorv medan föräldrarna pratade politik med oss! 🌭 🏰 💬 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Välkommen till Familjedag i Västra Skogen den 23/9! 🌭🏰 ... See MoreSee Less
View on Facebook

KD Solna på Facebook

FÖLJ OSS!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD