• Vår politik för Solna

  Med familjen i fokus

  Kristdemokraterna är partiet som vill stärka familjen, det civila samhället och medborgarnas egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som vet att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är med starka familjer i ett starkt samhälle, med växande företag och ett rikt föreningsliv – där våra kärnvärden hålls levande – som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

  Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla människors lika och okränkbara värde. Vårt mål med politiken är ett samhälle som ger varje människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och där människor bemöts med respekt och värdighet.

  Solna ska byggas underifrån, med enskilda människors och familjers vardag som utgångspunkt. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och vi kristdemokrater vill erbjuda valfrihet och ökat utrymme i människors privatekonomi genom låg skatt. Mår man bra och har tid för sina nära och kära, presterar man också bättre. Människors livskvalitet och familjens ställning är därför avgörande för stadens och Sveriges framtida utveckling.

  Kristdemokraterna har som inget annat parti familjen i fokus. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för fler jobb och mer företagande så att fler solnabor kan komma i arbete och vi försvarar valfriheten i barnomsorgen. Det ska vara så enkelt som möjligt att få sin vardag att fungera. Kristdemokraterna är familjens röst och vi arbetar för att det ska bli lättare att kombinera arbetsliv och familjeliv. De ska inte behöva stå emot varandra. Vi vill helt enkelt underlätta livspusslet.

  Kristdemokraterna är dessutom alternativet i Alliansen som satsar på en skola med ordning och kunskap i fokus. Vi är partiet som arbetar för att minska barngrupperna i Solnas förskolor och som ser till att mormor har det bra inom stadens äldreomsorg. Därför behövs vår politik i Solna och i hela landet också de kommande åren.

  1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

  2. Små barn behöver små barngrupper

  3. Solnas skolor – ordning, kunskap och trygghet i fokus

  4. Jobb och företagande – Sverige bästa företagsklimat

  5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad 

  6. Natur och fritidsmöjligheter för ökad livskvalitet

  7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

  8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

  9. Värdig omsorg – valfrihet och kvalitet 

  10. En fungerande integration för ett gemensamt Solna

  11. En bra miljö för Solnabornas framtid

  Läs hela vårt kommunprogram för 2018 – 2022 här.