• Historisk satsning på hela Hallonbergen

    Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna slutförhandlat avtalet mellan staden och Balder för utveckling av Hallonbergen Centrum samt andra fastigheter i Hallonbergen. Det innebär en historisk satsning på hela Hallonbergen för utveckling av bostäder, mer service, hotell, kulturverksamheter, idrott, social hållbarhet samt en tryggare och trivsammare stadsmiljö.

    Läs mer