• Frågor & svar gällande namninsamlingen

  Vad har hänt?

  I slutet av 2022 tog den styrande majoriteten i Sundbyberg bort två filer på Enköpingsvägen. Detta har inneburit flera allvarliga olyckor. Många medborgare är förtvivlade över den röra som har blivit på sträckan.

  Vad vill vi?

  Vi vill att körfälten öppnas igen! Det går att få ner hastigheten och göra vägen säkrare med andra åtgärder, till exempel cirkulationsplatser och fartkameror. Som det ser ut nu kan vi inte ha det. Därför vill vi att Sundbybergarna ska ...

 • Kristdemokraterna vill ha folkomröstning om Enköpingsvägen

  I slutet av 2022 tog den styrande majoriteten i Sundbyberg bort två filer på Enköpingsvägen. Detta har inneburit flera allvarliga olyckor. Många medborgare är förtvivlade över den röra som har blivit på sträckan. Därför vill Kristdemokraterna att Sundbybergarna ska få säga sitt i en folkomröstning. 

  – De styrande partierna i Sundbyberg bedriver ett experiment på Enköpingsvägen och det är fullständigt kaos. Nu vill vi ge Sundbybergarna en möjlighet att göra sin röst hörd i denna f...

 • RÄDDA RISSNES ENDA ÄLDREBOENDE – SOLSKIFTET

  Förra veckan beslutade vänsterstyret att hastigt lägga ner Solskiftet. Solskiftet är ett äldreboende med demensinriktning och väldigt omtyckt av de boende och dess anhöriga.

  Vänsterstyret valde att informera nämnden om förslaget endast två dagar före sammanträdet. I vanliga fall skickas ärendena ut 10 dagar innan sammanträdet för att ge oppositionen en möjlighet att ta del av alla handlingar.

  – Det är orimligt för oss att fatta beslut i ett så viktigt och tungt ärende när ...

 • Allians för Sundbybergs budget för 2023

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget för Sundbyberg 2023.

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna utgör en gemensam opposition mot vänsterstyret i Sundbyberg. Tillsammans presenterar partierna nu en gemensam budget för Sundbyberg år 2023 med plan för 2024-2029.

  Sundbyberg står inför stora utmaningar. Ekonomin är i oordning, otryggheten breder ut sig i flera stadsdelar och det saknas drivkrafter att gå från bidrag till arbete. Allians ...

 • KD, M och L bildar Allians för Sundbyberg

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar Allians för Sundbyberg, en gemensam opposition för att värna sundbybergarnas valfrihet, stärka tryggheten och driva politik som skapar ordning och reda i ekonomin.

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna går efter valet 2022 i opposition. Partierna ska samarbeta under mandatperioden för att föreslå borgerliga reformer som ett alternativ till vänsterstyrets aviserade vänsterpolitik.

  Sundbyberg står inför stora utmaninga...

 • Ordförande har ordet!

  Aktuell information till dig som är medlem eller sympatiserar med Kristdemokraterna i Sundbyberg

   

  VÄNSTERSTYRE I SUNDBYBERG – KRISTDEMOKRATERNA I OPPOSITION 

  Förra månaden tillkännagav Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet att de enats om att styra Sundbyberg under nästa mandatperiod. Vi kan bara beklaga att vår stad nu troligen kommer få höjd skatt, färre parkeringsplatser och svällande kommunal byråkrati.

  Vi kristdemok...

 • Rösta för ett tryggt och familjevänligt Sundbyberg!

  Rösta på Kristdemokraterna för ett tryggt och familjevänligt Sundbyberg!

  Ett tryggt Sundbyberg Trygghet är en känsla och Sundbyberg ska kännas tryggt. I vår stad ska det vara liv och rörelse så att ingen ska behöva undvika vissa platser under vissa tider. Öppna ett Trygghetscentrum i Hallonbergen så att vi kan förebygga brott.  Ett familjevänligt Sundbyberg Trygga familjer ger en trygg stad. Starta fler öppna förskolor och låt barngrupperna på förskolorna bli mindre. Skapa fler stör...
 • När får vi fler laddstolpar i Sundbyberg?

  Paulos Abraha (KD) interpellation till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C):

  Stadsmiljö- och tekniska nämnden antog vid sitt sammanträde den 22 september 2020 ett program för laddinfrastruktur. Målsättningen som anges är att det på allmän platsmark ska finnas minst 0.1 laddpunkter per laddningsbara fordon registrerade i Sundbyberg. Antalet laddpunkter per laddningsbara fordon ska redovisas årligen.

  Det har nu gått mer än ett år sedan programmet antog...

 • En röst för familjen

  Inget barn föds till kriminell. Uppväxtvillkor och värderingar är avgörande för ett barns framtid, därför ser Kristdemokraterna familjen som den viktigaste gemenskapen och själva grunden i samhällsbygget. Politiker ska stödja familjen, inte styra den. Ändå vill många politiker bestämma över föräldraledighet och val av barnomsorg.

  Krisdemokraterna vill stärka barnfamiljers ekonom, ge mer tid för barnen när de är små och skapa bättre förutsättningar för tonåringar att klara skolgången oc...

 • Hallonbergssonen Paulos Abraha blir ny gruppledare för Kristdemokraterna

  Paulos Abraha har valts som gruppledare och oppositionsråd för Kristdemokraterna i Sundbyberg. Han efterträder Marcus Jonsson som tar en tillfällig paus från kommunpolitiken.

  Marcus Jonsson lämnar posten som gruppledare för Kristdemokraterna och ersätts av Paulos Abraha. Marcus Jonsson har varit gruppledare och oppositionsråd sedan 2019.

  Marcus Jonsson

  – Det känns både betryggande och glädjande att Paulos axlar det...