• När får vi fler laddstolpar i Sundbyberg?

  Paulos Abraha (KD) interpellation till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C):

  Stadsmiljö- och tekniska nämnden antog vid sitt sammanträde den 22 september 2020 ett program för laddinfrastruktur. Målsättningen som anges är att det på allmän platsmark ska finnas minst 0.1 laddpunkter per laddningsbara fordon registrerade i Sundbyberg. Antalet laddpunkter per laddningsbara fordon ska redovisas årligen.

  Det har nu gått mer än ett år sedan programmet antog...

 • En röst för familjen

  Inget barn föds till kriminell. Uppväxtvillkor och värderingar är avgörande för ett barns framtid, därför ser Kristdemokraterna familjen som den viktigaste gemenskapen och själva grunden i samhällsbygget. Politiker ska stödja familjen, inte styra den. Ändå vill många politiker bestämma över föräldraledighet och val av barnomsorg.

  Krisdemokraterna vill stärka barnfamiljers ekonom, ge mer tid för barnen när de är små och skapa bättre förutsättningar för tonåringar att klara skolgången oc...

 • Hallonbergssonen Paulos Abraha blir ny gruppledare för Kristdemokraterna

  Paulos Abraha har valts som gruppledare och oppositionsråd för Kristdemokraterna i Sundbyberg. Han efterträder Marcus Jonsson som tar en tillfällig paus från kommunpolitiken.

  Marcus Jonsson lämnar posten som gruppledare för Kristdemokraterna och ersätts av Paulos Abraha. Marcus Jonsson har varit gruppledare och oppositionsråd sedan 2019.

  Marcus Jonsson

  – Det känns både betryggande och glädjande att Paulos axlar det...

 • Sundbyberg behöver fler broar!

  Uttalande av Marcus Jonsson (KD), gruppledare:

  ”Vi behöver bygga fler broar mellan olika stadsdelar, både bildligt och bokstavligt. Kristdemokraterna kan inte acceptera en politik som värderar och skuldbelägger folk utifrån var de bor. Det är en kollektivistisk syn på människan.

  Ursvikbor och Rinkebybor utgör båda en viktig del av samhällets uppbyggnad, oavsett de utmaningar som stadsdelarna brottas med. Vi tror inte att boende i ett område är dömda till att begå brott. In...

 • De kräver att en fritidsgård öppnar i Rissne

  I februari stängde fritidsgården i Rissne på grund av dålig ventilation. Det fick politikerna reda på först i april och nu kräver oppositionen att nya lokaler och anställdas hälsa utreds.

  I februari stängde Rissnes fritidsgård Hundra74:an – det var för kallt i lokalerna. I samma veva larmade personalen om dålig luft. Nu lär fritidsgården lär inte öppna förrän i höst.

  Problemen med luften har enligt kultur- och fritidsförvaltningen pågått i flera år, men inte åtgärdats tillräckli...

 • Kan nyproduktion byggas i klassisk stil?

  Kristdemokraterna i Sundbybergs gruppledare, Marcus Jonsson och Paulos Abraha, politisk sekreterare, åkte till Upplands Väsby för att få svar på frågan som ställs ovan. De togs emot av Kristdemokraternas kommunalråd i Upplands Väsby, Maria Fälth och kommunstyrelsens ordförande och moderaten Oskar Weinmar. Digitalt fanns även Jens Manell, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundbybergs exploateringsutskottet och Tomas Kreij som sitter i Förvaltarens styrelse. 

  Upplands Väsby har genomfö...

 • Solomon från Hallonbergen får KD:s Vitsippspris

  Solomon Ghirmay har under flera år gjort det som ingen krävt av honom. På sin fritid har han anordnat fotbollsträningarna och turneringar för unga i staden. Han har tidigare nominerats till Mitt i:s lokala hjälte och nu får han ta emot Kristdemokraternas Vitsippspris.

  Vitsippspriset delas ut av Kristdemokraterna i Sundbyberg för att uppmärksamma personer och organisationer som gjort viktiga insatser för vårt samhälle. Solomon Ghirmay har under flera år gjort det som ingen krävt av hono...

 • KD vill se fler granskningar av äldreboenden i Sundbyberg och Stockholms län för att dra lärdomar

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har funnit brister på ett av Sundbybergs äldreboenden när det gäller hanteringen av Covid-19. Kristdemokraterna vill att samtliga äldreboenden i Sundbyberg granskas och att det görs en jämförande studie mellan kommunerna inom Stockholms län för att se varför vissa kommuner är hårdare drabbade än andra.

  IVO skriver följande i sin granskning av det särskilda boendet Bällstahfof i Sundbyberg: “Tillsynen har visat att det i granskade journaler saknas ...

 • Bevara parkeringsplatserna i centrala Sundbyberg

  Under budgetfullmäktige den 4 november uppmärksammade Kristdemokraternas gruppledare, Marcus Jonsson, bristen på parkeringsplatser i centrala Sundbyberg.

  I den grönblåa budgeten står det följande: ”Staden ska tillgodose behovet av parkeringsplatser i centrala Sundbyberg under och efter nedgrävningen av järnvägen.”

  Tyvärr röstades förslaget ner av styret, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

  – Vi kommer att fortsätta kämpa för frågan. Det är...

 • BUDGET 2021: Vi värnar barnfamiljernas valfrihet

  Den grönblåa koalitionen har presenterat sitt budgetförslag för 2021. Trots att Sundbyberg befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge med ett prognostiserat underskott på mer än 200 miljoner kronor, har vi inte föreslagit några generella effektiviseringar för verksamheterna som rör stadens barn och äldre. Kristdemokraterna vill ha ett Sundbyberg som inte lämnar någon efter sig och inte håller någon tillbaka. – I spåret av pandemin har vi sett ett ökat behov av att möjliggöra digitala möten fö...