• BUDGET 2021: Vi värnar barnfamiljernas valfrihet

  Den grönblåa koalitionen har presenterat sitt budgetförslag för 2021. Trots att Sundbyberg befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge med ett prognostiserat underskott på mer än 200 miljoner kronor, har vi inte föreslagit några generella effektiviseringar för verksamheterna som rör stadens barn och äldre. Kristdemokraterna vill ha ett Sundbyberg som inte lämnar någon efter sig och inte håller någon tillbaka.
  – I spåret av pandemin har vi sett ett ökat behov av att möjliggöra digitala möten för äldre. Detta är något vi vill att staden vidareutvecklar tillsammans med andra insatser för att minska den ofrivilliga ensamheten.
  – Barngrupperna i stadens förskolor är fortsatt stora och staden måste göra mer för att minska grupperna. Genom att fler familjer erbjuds en plats inom pedagogisk omsorg kan vi minska trycket på stadens förskolor och samtidigt säkra valfrihet för barnfamiljer, säger Marcus Jonsson, oppositionsråd (KD).
  Kristdemokraterna och den grönblåa koalitionen prioriterar följande:

  👶🏼 Säkra valfriheten för barnfamiljer genom mer tillgänglig information om pedagogisk omsorg

  🧓🏻 Motverka ofrivillig ensamhet, bl. a. genom att utveckla möjligheten till distansmöten med anhöriga samt möjligheten för äldre att delta i träffpunkternas aktiviteter på distans

  🧓🏼 Öka tillgången till trygghetsboenden

  👨‍👩‍👧‍👦 Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld

  🚘 Tillgodose behovet av en parkeringsplatser i centrala Sundbyberg