• Sundbyberg behöver fler broar!

    Uttalande av Marcus Jonsson (KD), gruppledare:

    ”Vi behöver bygga fler broar mellan olika stadsdelar, både bildligt och bokstavligt. Kristdemokraterna kan inte acceptera en politik som värderar och skuldbelägger folk utifrån var de bor. Det är en kollektivistisk syn på människan.

    Ursvikbor och Rinkebybor utgör båda en viktig del av samhällets uppbyggnad, oavsett de utmaningar som stadsdelarna brottas med. Vi tror inte att boende i ett område är dömda till att begå brott. Inget barn föds som brottsling. Men när en person begår ett brott måste lagarna upprätthållas med fasthet och förövaren skyndsamt lagföras.

    Det är absolut viktigt med fler poliser. Men det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Staten och kommunen ska prioritera insatser som stärker föräldrars möjlighet tillbringa mer tid tillsammans och ge sina barn stöd.

    Skolan ska inte bara lära barnen att räkna och läsa, utan skolan måste också förmedla värderingar som lär barnen att leva. Föräldrar, föreningar, församlingar och företagare ska uppmuntras och ges förutsättningar att vara samhällsbärande krafter och bli förebilder för ungdomar. På så sätt kan vi minska riskerna för dåliga skolresultat och situationer som gör att unga hamnar i arbetslöshet och utanförskap som leder till brottslighet.”