• En röst för familjen

  Inget barn föds till kriminell. Uppväxtvillkor och värderingar är avgörande för ett barns framtid, därför ser Kristdemokraterna familjen som den viktigaste gemenskapen och själva grunden i samhällsbygget. Politiker ska stödja familjen, inte styra den. Ändå vill många politiker bestämma över föräldraledighet och val av barnomsorg.

  Krisdemokraterna vill stärka barnfamiljers ekonom, ge mer tid för barnen när de är små och skapa bättre förutsättningar för tonåringar att klara skolgången och finna meningsfulla fritidsaktiviteter.

  🔹Vi vill införa en barnomsorgspeng på 6000 kronor per barn och månad för omsorg av egna barn i hemmet i åldern 1-3 år. Pengen ska räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

  🔹Vi vill höja barndelen i bostadsbidraget med 200 kronor per månad ett barn, 400 kronor för två och 600 kronor för tre eller fler barn.

  🔹Vi vill ha fler familjedaghem i Sundbyberg eftersom de ger ökad valfrihet till barnfamiljer och kan tillgodose olika behov.

  🔹Vi vill att församlingar och föreningar ska ges ekonomiska förutsättningar att jobba med fritidsverksamhet.

  🔹Vi vill att staden ska erbjuda lovskola för elever som inte uppnått kunskapsmålen i kärnämnena.

  En röst på Krisdemokraterna är en röst för familjen! 💙👨‍👩‍👧‍👦

  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem