• När får vi fler laddstolpar i Sundbyberg?

  Paulos Abraha (KD) interpellation till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C):

  Stadsmiljö- och tekniska nämnden antog vid sitt sammanträde den 22 september 2020
  ett program för laddinfrastruktur. Målsättningen som anges är att det på allmän
  platsmark ska finnas minst 0.1 laddpunkter per laddningsbara fordon registrerade i
  Sundbyberg. Antalet laddpunkter per laddningsbara fordon ska redovisas årligen.

  Det har nu gått mer än ett år sedan programmet antogs. På Sundbybergs stads
  hemsida finns hänvisningar till två olika databaser över publika laddstationer i
  Sundbyberg; chargefinder.com och uppladdning.nu. En sökning på Sundbyberg visar att
  det förutom på bensinstationerna i Rissne och Madendalen samt på Bilbesiktningen så
  finns det bara publika laddstationer vid Stadshuset och utanför Siemens gamla fabrik
  vid Solna Strand. På stationen vid Stadshuset är det en maxgräns om fyra timmars
  laddning.

  I augusti 2021 fanns det drygt 256 000 laddbara bilar i Sverige, eller cirka 5% av
  fordonsflottan. Andelen nyregistrerade laddbara bilar var i augusti 2021 cirka 30%. I
  Sundbyberg registrerades 1591 laddbara bilar under perioden januari-augusti 2021.

  De publika laddstolparna används både för arbetande pendlare som inte bor i staden
  samt för alla som bor i hyresrätter och bostadsrätter som idag parkerar på allmän
  platsmark. I Sundbyberg är möjligheten att ladda sin bil i princip obefintlig om man inte
  bor i egen villa.

  Regeringen vill att nyförsäljning av bensin- och dieseldrivna bilar ska förbjudas till år
  2030 för att nå klimatmålen. Därför behöver vi bygga ut laddinfrastrukturen ordentligt.
  Vanligen laddar bilägarna sina bilar i hemmet och för detta installerar man en laddbox.
  För boende i lägenhet är det dock svårare. I Sundbyberg är det nästan omöjligt.

  Jag ställer därför följande frågor till stadsmiljö- och tekniska nämndens
  ordförande Stefan Bergström (C):

  1. När kommer Sundbyberg att nå sitt mål om minst 0.1 laddpunkter per
   laddningsbart fordon registrerat i Sundbyberg?
  2. Anser Du att 0,1 laddpunkter per laddningsbart fordon är rimligt med tanke på
   Sundbybergs boendestruktur?
  3. Hur ska 1591 nya laddningsbara bilar i år kunna laddas på fyra publika
   laddstolpar?
  4. På vilket sätt arbetar staden proaktivt för att få företag att anlägga laddpunkter i
   Sundbyberg, förutom information på stadens hemsida?
  5. Idag finns det bara “ej utredda” och inga “utpekade” potentiella parkeringsytor i
   Sundbybergs Stad som kan vara lämpliga för etablering av allmänna laddplatser,
   på laddplatskartan på Sundbybergs stads hemsida. Hur fortgår arbetet med att
   peka ut lämpliga etableringar?
  6. Förvaltningen ska redovisa nya publika laddpunkter årligen. Nu har det gått ett år
   sedan programmet antogs. Hur många nya laddpunkter har tagits i bruk?

  Debatten blir av på nästa ordinarie kommunfullmäktige.

  Vår gruppledare, Paulos Abraha, tog en sväng runt om i kommunen för att leta efter en laddstolpe. Ta gärna en titt på hur det gick!

   

  Vill du också se fler laddstolpar och bättre förutsättningar för bilister i Sundbyberg?

  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem