• KD, M och L bildar Allians för Sundbyberg

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar Allians för Sundbyberg, en gemensam opposition för att värna sundbybergarnas valfrihet, stärka tryggheten och driva politik som skapar ordning och reda i ekonomin.

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna går efter valet 2022 i opposition. Partierna ska samarbeta under mandatperioden för att föreslå borgerliga reformer som ett alternativ till vänsterstyrets aviserade vänsterpolitik.

  Sundbyberg står inför stora utmaningar. Ekonomin är i oordning, otryggheten breder ut sig i flera stadsdelar och det saknas drivkrafter att gå från bidrag till arbete Allians för Sundbyberg är överens om en politik för att åtgärda de utmaningar som Sundbybergs invånare möter i sin vardag.

  – Jag är glad att våra tre partier har enats om en politik som sätter Sundbybergs invånare i centrum. Vi kommer vara en motståndskraft mot all vänsterpolitik och kommer alltid att kämpa emot skattehöjningar, avskaffad valfrihet och vänsterstyrets bidragslinje, säger Axel Conrad, gruppledare för Moderaterna i Sundbyberg.

  Ett levande föreningsliv, en vital kultur- och musikskola samt ett brett idrottsliv ska Sundbyberg vara ett nav för kultur och fritid. Idrottsrörelsen som är Sundbybergs största folkrörelse, bidrar till folkhälsa, glädje, gemenskap och demokratisk utveckling. Möjligheterna att utöva och utvecklas inom olika idrotter ska vara goda. Stadens idrottsanläggningar ska både vara trygga och tillgängliga. Staden ska säkerställa en långsiktig planering av idrottsanläggningar.

  – Jag kommer varje dag att driva på hårt för att idrottssatsningen på Örvallen håller ett högt tempo och att Sundbybergs populäraste förskola Dimslöjan ska permanentas på nuvarande plats. Det finns oroande signaler från vänsterstyret om att försena idrottsplanerna i Ör och att avveckla förskolan Dimslöjan, säger Johan Storåkers, gruppledare för Liberalerna.

  Sundbybergs stadsutveckling har länge präglats av expansion och snabb utveckling. Stadsutvecklingen sker i så pass hög takt att staden får växtvärk. Allians för Sundbyberg är överens om att alla trafikslag behövs i Sundbyberg och att vi behöver skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva i staden hela livet. En välfungerande skola, större boenden, fler parkeringsplatser och en tryggare stadsmiljö är en prioritet för våra partier.

  – Jag kommer att arbeta för att alla ska kunna förflytta sig säkert och tryggt i Sundbyberg. Därför vill vi lysa upp Hallonbergen med 100 nya gatlampor, bygga 60 nya laddstolpar i staden och se till att det finns parkeringsplatser för dem som är i behov av bil, exempelvis barnfamiljer, säger Paulos Abraha, gruppledare för Kristdemokraterna.

   

  Några särskilt prioriterade politiska frågor är:

  • Ordning och reda i ekonomin
  • Ökad trygghet och en trygg stadsmiljö i Sundbyberg
  • Återinförd arbetslinje
  • Höjda lärarlöner
  • Permanenta Förskolan Dimslöjan på sin nuvarande plats
  • Att idrottssatsningen på Örvallen håller ett högt tempo
  • En bilvänlig politik

  Kontaktpersoner för media:

  Axel Conradi (M), 073-6147364, axel.conradi@sundbyberg.se
  Johan Storåkers (L), 070-9407875, johan.storakers@sundbyberg.se
  Paulos Abraha (KD), 076-7154755, paulos.abrahadesta@sundbyberg.se