• Allians för Sundbybergs budget för 2023

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget för Sundbyberg 2023.

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna utgör en gemensam opposition mot vänsterstyret i Sundbyberg. Tillsammans presenterar partierna nu en gemensam budget för Sundbyberg år 2023 med plan för 2024-2029.

  Sundbyberg står inför stora utmaningar. Ekonomin är i oordning, otryggheten breder ut sig i flera stadsdelar och det saknas drivkrafter att gå från bidrag till arbete. Allians för Sundbyberg är överens om en politik för att åtgärda de utmaningar som Sundbybergs invånare möter i sin vardag.

  Socialdemokraterna har kört Sundbybergs ekonomi i botten. Engångsintäkter har använts för att finansiera återkommande kostnader och verksamheternas kostnader har tillåtits skena i väg snabbare än skatteintäkterna. Inför året prognosticerar staden göra ett underskott på drygt en kvarts miljard kronor.

  Samtidigt är omvärldsläget utmanande. Inflationen, drivmedelspriserna, bostadsräntehöjningar, matpriser och elpriser försämrar hushållens ekonomi. I detta läge ska man vare sig höja skatten, skuldsätta våra invånare eller finansiera återkommande kostnader med uttag från bolagen.

  Satsningar på välfärden och överskott står inte i motsättning mot varandra. Våra partier presenterar ett budgetförslag som höjer Sundbybergs högstadielärares löner med 15 procent, säkerställer valfriheten för stadens invånare, prioriterar viktiga kultur och fritidssatsningar så som Örvallens utveckling samt säkerställer familjens trygga utveckling.

  Trots viktiga satsningar presenterar våra tre partier en budget med överskott, utan skattehöjningar. Varje utgiftspost är noga övervägd för att varje skattekrona ska gå dit den gör störst skillnad. En budget som tar ansvar för Sundbyberg.

  Det är oroväckande att vänsterstyrets lösning för att finansiera sitt slöseri med skattebetalarnas pengar är att belasta sjuksköterskor, lärare och poliser med ännu högre skatt och högre parkeringsavgifter. Eftersom inkomstskatten är en platt skatt så slår den hårdast mot dem som tjänar minst, och höjning av parkeringsavgifterna slår hårt mot barnfamiljer. Att dessutom göra detta i en tid av hög samhällsekonomisk osäkerhet är djupt oansvarsfullt. Med vänsterstyrets omoraliska höjning av skatten och parkeringsavgifterna får en familj med medelinkomst i Sundbyberg behålla drygt 6 730 kronor mindre varje år.

  – ”Allians för Sundbyberg presenterar en budget som tar ansvar för Sundbyberg i en svår tid. Vi höjer lärarlönerna i högstadiet med 15 procent och lanserar ett skarpt trygghetspaket. Vänsterstyrets budget gör dock att sundbybergarna får det sämre. De höjer skatten med nästan 60 miljoner kronor vilket slår hårdast mot de som tjänar minst. Det är tydligt att vår arbetslinje står mot deras vänsterexperiment”, säger Axel Conradi, gruppledare för Moderaterna i Sundbyberg.

  – ”Mina och Liberalernas två viktigaste frågor är dels att idrottssatsningen på Örvallen håller ett högt tempo och att Sundbybergs populäraste förskola Dimslöjan ska permanentas på nuvarande plats. Det finns oroande signaler från vänsterstyret om att försena idrottsplanerna i Ör och att avveckla förskolan Dimslöjan”, säger Johan Storåkers, gruppledare för Liberalerna.

  – ”Stadens familjer ska få allt det stöd de behöver för att klara av livspusslet. Därför prioriterar vi fortsatt stöd till Rissnekyrkans öppna förskola, gratis familjerådgivning och fler parkeringsplatser, speciellt i Stora Ursvik. Vänsterstyret väljer däremot att höja parkeringsavgifterna med 21 miljoner kronor vilket ytterligare försvårar för barnfamiljer som är beroende av bilen”, säger Paulos Abraha, gruppledare för Kristdemokraterna.

  Budgetens viktigaste inriktningar:

  • Koncernövergripande kostnadseffektivisering. Sundbybergarna ska få mer för sina skattepengar.
  • Återinförd arbetslinje. Det ska löna sig mer att gå till jobbet, än att gå på bidrag. Genom kravställande och personlig utformade planer får vi fler ur utanförskap in i arbetsliv.
  • Permanenta Förskolan Dimslöjan på sin nuvarande plats. Livspusslet för stadens föräldrar ska vara enkelt och stadens mest populära förskola ska vara kvar på samma plats.
  • Gratis familjerådgivning. Trygga familjer skapar ett tryggt samhälle på alla nivåer.
  • Renovera Duvboskolans befintliga lokaler. Inga fler temporära lösningar och baracker.
  • Ett komplett trygghetspaket för att mota tillbaka otrygghet.
  • Bevarande av grönområden och naturreservat. Minskade utsläpp för stadens verksamhet och hållbarhetskrav som genomsyrar hela organisationen.
  • Att idrottssatsningen på Örvallen fortsätter och håller ett högt tempo
  • Stödja Rissnekyrkans öppna förskola med ett IOP-avtal
  • Fler parkeringsplatser i Stora Ursvik och alla som bor i lägenhet ska ha rätt till boendeparkering.

   

  Kontaktpersoner för media:

  Axel Conradi (M), 073-6147364, axel.conradi@sundbyberg.se
  Johan Storåkers (L), 070-9407875, johan.storakers@sundbyberg.se
  Paulos Abraha (KD), 076-7154755, paulos.abrahadesta@sundbyberg.se