• RÄDDA RISSNES ENDA ÄLDREBOENDE – SOLSKIFTET

  Förra veckan beslutade vänsterstyret att hastigt lägga ner Solskiftet. Solskiftet är ett äldreboende med demensinriktning och väldigt omtyckt av de boende och dess anhöriga.

  Vänsterstyret valde att informera nämnden om förslaget endast två dagar före sammanträdet. I vanliga fall skickas ärendena ut 10 dagar innan sammanträdet för att ge oppositionen en möjlighet att ta del av alla handlingar.

  – Det är orimligt för oss att fatta beslut i ett så viktigt och tungt ärende när vi får ta del av handlingar knappt 48 timmar innan sammanträdet. Vänsterstyret hade kunnat delge oss information en vecka innan. De har istället fråntagit oss möjligheten att demokratiskt ta del av förslaget, i god tid innan sammanträdet, säger Maria Bohman Kreij (KD), tidigare äldre kommunalråd och gruppledare i äldrenämnden.

  “Ett äldreboende och ett mellanboende i varje stadsdel.” Det var ett utav Kristdemokraternas vallöfte 2022. Solskiftet är det enda äldreboende i Rissne och nu vill partiet göra det de kan för att rädda kvar det. 

  – Solskiftet är inte bara Rissnes enda äldreboende, det är ett litet idylliskt äldreboende där våra äldre kan få en guldkant i slutet av livet. Det har skapat en trygghet, både för de äldre men även för deras anhöriga. Vi anser att förslaget är ogenomtänkt och kommer göra allt vi kan för de äldre, deras anhöriga och de anställda, avslutar Maria Bohman Kreij (KD), tidigare äldre kommunalråd och gruppledare i äldrenämnden.

  Kristdemokraternas åtgärdsplan för en ekonomisk hållbar äldreomsorg:

  • Öka tillgången till trygghetsboenden i Sundbyberg
  • Aktivt arbeta för att undvika tomma platser på stadens äldreboenden
  • Värna valfriheten för stadens äldre
  • Samutnyttja Öppna Förskolan med träffpunktens lokaler
  • Erbjuda föreningslivet att driva träffpunkter