• Frågor & svar gällande namninsamlingen

  Vad har hänt?

  I slutet av 2022 tog den styrande majoriteten i Sundbyberg bort två filer på Enköpingsvägen. Detta har inneburit flera allvarliga olyckor. Många medborgare är förtvivlade över den röra som har blivit på sträckan.

  Vad vill vi?

  Vi vill att körfälten öppnas igen! Det går att få ner hastigheten och göra vägen säkrare med andra åtgärder, till exempel cirkulationsplatser och fartkameror. Som det ser ut nu kan vi inte ha det. Därför vill vi att Sundbybergarna ska få säga sitt i en folkomröstning.

  Hur ser processen ut?

  Om insamlingen får underskrifter av cirka 4200 personer måste kommunfullmäktige ta ställning till om en folkomröstning ska genomföras.

  Hur länge pågår namninsamlingen?

  Namninsamlingen pågår i sex månader, 25 maj – 24 november

  Vem får skriva under?

  Du som är folkbokförd i Sundbyberg och har rösträtt i kommunvalet.

  Behövs personnummer?

  Det är ett krav enligt kommunallagen. Det kommer att användas enbart för att säkerställa att du som skriver under är folkbokförd i Sundbyberg.

  Kostar inte en folkomröstning pengar?

  Nästa år, 2024, kommer det att vara EU-val. Att i samband med det ha en folkomröstning, så blir kostnaden avsevärt lägre.