• Marcus Jonsson

    Marcus Jonsson

    Marcus Jonsson är 40 år och bor med sin fru i centrala Sundbyberg. Han är oppositionsråd samt gruppledare för kristdemokraterna i Sundbybergs partigrupp. Marcus sitter även i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och har en bakgrund i Regeringskansliet och Europaparlamentet. Marcus har ett stort intresse för historia och internationell politik.

      – I min livshistoria finns det många småstäder. Med elva tidigare postadresser utspridda i Dalarna, Blekinge, Småland, Uppland, Österrike och Belgien är jag nu inne på mitt sjunde år i Sundbyberg. Här trivs jag väldigt bra. Sundbyberg är en fantastisk kommun med natursköna områden, en riktig stadskärna och otroliga kommunikationsmöjligheter.

     – Det sägs att varje generation måste vinna demokratin. Och det är sant, men varje generation måste också finna sina värderingar. Alf Svensson har påpekat att inget barn har fötts till mördare eller sexualförbrytare. Just därför är barns uppväxtvillkor så viktigt och vilka värderingar som de formas av helt avgörande. Jag tror att samhället bäst byggs med kristna etiken och det därför är jag aktiv i Kristdemokraterna.

     – En politiker arbetar på uppdrag av väljarna. Därför vill jag ha en god kontakt med dig som invånare. Varje skattekrona ska användas på mest effektiva sätt. Hellre satsningar på bättre barnomsorg i stället för utbyte av Herr Gårman till Fru Gårman vid övergångsställen.