• En blandad bebyggelse

  Storvreta ska fortsätta att vara trivsamt och grönt, men det finns också en hel del ytor som lämpar sig för nya bostäder. Vi vill blanda hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor.

  Det är viktigt att bygga vackert och i harmoni med omgivningen, därför är vi emot höghus i centrum. Vi vill bevara den gemytliga landsortskänslan, men med god service och kommunikation nära dig.

  Vi tror att hyresrätter är efterfrågade bland både unga och äldre. Det finns flera lämpliga platser för dessa. Även flerfamiljshus och villor behöver byggas.

  Vi vill: 

  • Bygga fler hyresrätter, exempelvis mellan biblioteket och Pluggparadiset, mellan Pluggparadiset och Morgonvägen samt mellan Ärentunaskolan och Stens stig.
  • Bygga bostäder på delar av grönområdet mot räddningstjänsten, i höjd med Ärentunaskolan.
  • Se över om det är lämpligt att riva Gamla kommunhuset och ersätta det med hyresbostäder med näringsverksamhet i bottenplan.
  • Göra Fullerö Hage till en självklar del av Storvreta, exempelvis genom samma postnummer och bättre kollektivtrafik

   


  Vision för Storvreta
  Ett levande centrum
  Ökad trygghet
  Förbättrad kommunikation
  Natur, idrott och rekreation
  En blandad bebyggelse
  En politik för alla åldrar