• En politik för alla åldrar

  Storvretas befolkning växer, detta år fördubblats antalet invånare i och med nya bostadsområdet Fullerö Hage. Att planera för ett samhälle där många nya plötsligt vill bo är en utmaning för en ort som inte utvecklats på länge. Det gäller att inte bara bygga för dagens generationer utan se till så att vi får ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Såväl näringsliv, service, kommunikationer, som boende och rekreationsmöjligheter ska anpassas för den växande befolkningen och vi behöver sörja för en fungerande infrastruktur för både barn och äldre.

  Barn och familj

  • Trygga skolmiljöer för elever och personal
  • Valmöjligheter inom barnomsorgen (förskola, dagbarnvårdare, öppen förskola m.m.)
  • Billigare enkelbiljetter över zongränserna
  • Bygg trygga cykelstråk till skolorna från de största bostadsområdena
  • Utred möjligheten till simhall i centrala Storvreta

  Trygg omsorg

  • Erbjud föräldrastöd via familjecentralen
  • Bygg äldreboende på tomten Ärentunavägen/Adolfsbergsvägen
  • Bygg ut Träffpunkten 65+ i större lokaler
  • Utveckla öppen verksamhet för daglediga
  • Inför fria resor med UL för pensionärer vardagar mellan klockan 10-15
  • Inför fria resor med UL för de med LSS- eller färdtjänstkort vardagar mellan klockan 10-15

  Vision för Storvreta
  Ett levande centrum
  Ökad trygghet
  Förbättrad kommunikation
  Rikt idrotts- och friluftsliv
  En blandad bebyggelse
  En politik för alla åldrar