• Ett levande centrum i Storvreta

  Storvretas centrum har inte utvecklats på många år. Vi vill ändra på detta. Vår vision är att de centrala delarna ska vara trevliga och inbjudande för både Storvretabor och besökare.

  Att skapa trivsamma miljöer i det gemensamma offentliga rummet kan handla om allt från att ställa ut fler blomlådor och fylla tomma fontänen med vatten, till att stärka näringslivet och service för Storvretaborna.

  I dagsläget är trafiksituationen ohållbar framför allt på morgnarna. Föräldrar behöver lämna barnen på skolan för att sedan åka till tåget eller busshållplats, och hoppas på att få en parkering. Det här orsakar köer vid den enda korsningen alla ska passera, som blir till osäkra situationer för både barn och vuxna. Finns idag inte trygga cykelvägsförbindelse fram till centrum från de olika bostadsområdena i Storvreta.

  Storvreta är vidsträckt. Många använder bilen då det inte finns kollektivtrafik till exempelvis Lillvreta, Edshammar och Fjuckby. Pendlarparkeringarna behöver därför utökas, och inte byggas bort.

  Utöver detta så behöver näringsidkare få sina leveranser i tid under morgonen, där lastbilarna som transporterar varorna ska samsas om utrymmet med övrig trafik vid Coop-korsningen i morgonrusningen.

  Fler hyresrätter med plats för näringsverksamhet i bottenplanet skulle kunna bidra till ett trivsamt centrum för alla. Behovet finns framför allt bland studenter och äldre (som vill sälja sina hus och hyra något mindre till dräglig hyra). Det finns flera tomter som passar speciellt bra för detta ändamål.

  För att behålla trivsamheten i centrum så vill också undvika att höghus byggs där. Tre våningar är lagom som maxhöjd där hänsyn ska tas till befintliga höjder på husen.

  Vi vill också:

  • Behålla parkeringsytan framför Vivo-tomten, samt lilla parken vid Coop.
  • Bygga fler hyresrätter, exempelvis på Coop-huset.
  • Bygg från gamla Palmskolan in mot ytan där Vivohuset stod, exempelvis ett trivsamt hus om max tre våningar där nedre botten kan lämpa sig för näringsverksamhet.
  • Fräscha upp parken vid Föreningshuset och koppla på vattnet till fontänen.
  • Se över möjligheten att göra om Coop-korsningen till en rondell, alternativt annan lösning som motverkar bilköer och ökar säkerheten.
  • Ta bort några av farthindren vid Skogsvallsvägen så man inte väljer att köra genom centrum.
  • Skapa en väg för att ta sig till stationen utan att behöva passera Coop-korsningen från t ex Ängeby och Årby.

   


  Vision för Storvreta
  Ett levande centrum
  Ökad trygghet
  Förbättrad kommunikation
  Natur, idrott och rekreation
  En blandad bebyggelse
  En politik för alla åldrar