• Förbättrad kommunikation

  Många som bor i Storvreta är beroende av att kollektivtrafiken till och från orten fungerar. Som det ser ut idag är Upptågen överbelastade, parkeringsplatserna vid stationen överfulla och folk tvingas parkera på intilliggande gräsmattor.

  Det behöver tas ett ordentligt helhetsgrepp där man ökar kapaciteten inom dessa områden. Vi föreslår ett par konkreta platser där man kan bygga ut pendlarparkeringarna. Vi anser också att de som behöver ta bilen till pendlarparkeringarna i centrum ska kunna parkera gratis.

  I dagsläget har Upptåget brist på vagnar. För att få plats med de som behöver åka tåget så behövs fler vagnar omgående. I väntan på dessa behöver kollektivtrafiken byggas ut ytterligare genom fler och billigare pendlingsbussar, för att kompensera.

  Fler pendlarparkeringar
  • Ha fler parkeringar vid biblioteket och vårdcentralen där det finns en större dunge som skulle kunna användas till en utökad parkeringsyta.
  • Utöka tågstationens pendlarparkeringar vid Missionsvägen och Vretalundsvägen.
  • Utöka cykelparkeringarna med tak vid stationen.

  Fler vagnar till Upptåget + fler bussar
  • Komplettera buss 110, 770 och 115 under morgonturerna då de alltid är överfulla
  Synka skolbussarna från Storvretas ytterområden med trafiken in till Uppsala
  Skyndsamt skaffa fler vagnar till Upptåget
  • I väntan på fler vagnar införa pendelbuss från centrum som går direkt till resecentrum
  • Säkra god kommunikation till och från Fullerö hage, både i riktning mot Storvreta och Uppsala

  Dessutom:
  • Bygg trygga cykelstråk till skolorna från de största bostadsområdena
  Inför fria resor i Uppland för pensionärer och de med LSS- eller färdtjänstkort mellan klockan 10-15 vardagar
  • Billigare biljetter för kortare sträckor över zongränsen

   


  Vision för Storvreta
  Ett levande centrum
  Ökad trygghet
  Förbättrad kommunikation
  Natur, idrott och rekreation
  En blandad bebyggelse
  En politik för alla åldrar