• Företrädare i Uppsala kommun

  Jonas Segersam, Kommunalråd
  Gruppledare
  Äldrenämnden vice ordförande
  Kommunstyrelsen inkl. arbetsutskott ledamot
  Kommunfullmäktige ledamot

  Evelina Solem
  Kommunfullmäktige ledamot
  Jämställdhetsrådet vice ordförande
  Omsorgsnämnden ledamot

  Eva Moberg
  Kommunfullmäktige ledamot
  Arbetsmarknadsnämnden ledamot

  Christian Hermanson
  Kommunfullmäktige ledamot
  Räddningsnämnden vice ordförande

  Magnus Wikberg
  Kommunfullmäktige ledamot
  Uppsala Konsert och Kongress AB vice ordförande
  Plan- och byggnadsnämnden ledamot

  Leif Boström
  Kommunfullmäktige ledamot
  Socialnämnden ledamot

  Sara Borgström
  Kommunfullmäktige ersättare
  Kulturnämnden ledamot

  Samuel Hansson
  Kommunfullmäktige ersättare

  Viktoria Lautmann
  Kommunfullmäktige ersättare
  Utbildningsnämnden ledamot