• Valmanifest

  Ett tryggare Uppsala för dig och din familj

         
  Jonas Segersam, kommunalråd (KD)                  Mimmi Westerlund, ordförande (KD)

  Läs Valmanifest 2018 här.

  Kristdemokraterna i Uppsala har idag presenterat sitt Valmanifest för 2018. Trygghet på gator och torg; trygghet för familjer och trygghet för äldre är de viktigaste frågorna.

  I Uppsala ska trygghet inte bara vara ett politiskt slagord – det ska vara ledord i kommunens samtliga verksamheter.

  Invånarna ska garanteras trygga gator och torg; barnen ska garanteras en trygg uppväxt, och äldre ska garanteras en trygg omsorg.

  Man ska helt enkelt kunna lita på att den grundläggande välfärden fungerar.

  Våra viktigaste förslag för tryggare gator och torg:

  1. Värderingar och normer bör ges en större del i integrationsarbetet.
  2. Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri inte får förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö.
  3. Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga.


  Våra viktigaste förslag för tryggare familjer:

  1. Barngruppernas storlek ska minska till max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper.
  2. Möjlighet att få ett eget hus ökar genom trädgårdsstäder (som Stabby) och egnahemsområden i stadsnära lägen och 1000 nya småhus per år.
  3. Barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid genom bättre samverkan, inte minst barnen som växer upp i familjer med exempelvis missbruksproblem.


  Våra förslag för tryggare äldreomsorg

  1. Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
  2. Hemtjänsten behöver ses över med ny områdesindelning och förbättrad kvalitet exempelvis genom minskat antal hemtjänstpersonal.
  3. Öppna fler träffpunkter för äldre som erbjuder exempelvis motion och seniorrestauranger, även på landsbygden.