• Våra Vallöften

  Något av det vi Kristdemokrater i Varberg vill göra:

  – kraftsamla resurser för barns och ungdomars psykiska ohälsa och stärka elevhälsans resurser.
  – gratis bussresor för äldre skall utökas den kommande mandatperioden.
  – verka för en landsbygd med självförtroende där stad och landsbygd utvecklas i god samverkan.
  – att kommunen verkar för att en gång och cykelvägs byggs utefter vägen mellan Veddige och Väröbacka.
  – ompröva beslutet att avveckla återvinningscentralen i Limabacka.
  – arbeta för en trygg och säker livsmiljö med en god kommunal service för alla invånare i kommunen oavsett var man bor.

  Till sist vill vi lyfta vikten av att vi har ett hållbart samhälle där vi prioriterar miljöfrågorna.

  Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi!