• Sara Kihlström, Regionråd och vice ordförande i hälso – och sjukvårdsnämnden

    Politik behöver inte vara så svårt. I grunden handlar det om att ta bra hand om våra värmlänningar när de blir sjuka och mår dåligt och se till att vardagen funkar. Vi vill att alla känner att man får tag i vården när vi behöver den. EN vård som ser till hela människan och som stöttar i alla skeden av livet. Därför vill vi ha en nationell vårdförmedling som inte gör skillnad på vart i landet du bor.

    Vi vill att Värmlänningarna erbjuds rätt vårdnivå i rätt tid!

    Vi behöver fortsätta arbeta för att kunna leva och bo i hela Värmland. Vi behöver se över tillgängligheten till kommunikationsförbindelserna och kulturutövandet. Värmland ska vara en region med attraktiva arbetsgivare då jobb är en av nycklarna till ett gott län.

    Jag vill arbeta för att politiken och samhället byggs underifrån!