• Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot

  Allt för ofta finns ett Stockholmsperspektiv på den politik som förs. Men det är ett perspektiv som inte funkar om man ska ha en politik för hela landet.

  Exempelvis måste den polisiära närvaron öka i länet. Polisen ska finnas tillhands såväl i centrala Karlstad en fredagskväll som när någon tömt en skogsmaskin i Sysslebäck på diesel. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Vi vill också öppna tingsrätten i Arvika på nytt och en hovrätt i Karlstad för att minska tiden mellan brott och dom.

  En fungerande infrastruktur är avgörande för Värmlands framtid. E18 är snart mötesseparerad hela sträckan Stockholm – Oslo förutom åtta mil inom Värmland. Denna olycksdrabbade sträcka måste mötessepareras och bli fyrfilig.

  Även järnvägen behöver utvecklas både av miljöhänsyn och för att förbättra kommunikationerna. Exempelvis anser vi att flera av de stängda stationerna på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan ska öppnas på nytt. Även när det gäller familjepolitiken har vi ett underifrånperspektiv. Hur familjerna planerar sin vardag ska inte vara en fråga för politikerna i Stockholm.

  . Jag är uppväxt på landsbygden och för mig är det självklart att skogen, som tillför hela länet enorma värden, måste tas tillvara. Äganderätten måste därför värnas och stärkas så att vi kan vårda och bruka vår skog, inte minst för miljöns skull. Skogen mår bäst av att brukas! Vidare behöver vi få en regional rovdjursförvaltning som fungerar, där vi slipper karusellen med överklagningar. Demokratiskt fattade beslut ska kunna genomföras utan sabotage från ”värnarorganisationer”. Ersättningarna för skador av både rovdjur och vildsvin måste också öka.

  För övrigt anser jag att den så kallade pensionärsskatten ska avskaffas och sjukhusvården förstatligas.