Välkommen

 Välkommen till Borås lokalavdelning av Kristdemokraterna!

På den här sidan är vår målsättning att kontinuerligt ge information om vad vi arbetar för, arrangemang vi genomför och aktuella politiska frågor. Våra senaste politiska utspel och arrangemang presenteras under rubriken Nyheter.

Vill du ta del av vad Kristdemokraterna arbetar för i Västra Götalands-regionen så kan du läsa det under rubriken Regionpolitik.

Vill du kontakta någon av oss kan du göra detta på personens e-postadress som finns under rubriken Våra politiker eller KD i Borås.

 Vår politik

Kristdemokraterna i Borås är familjens röst i boråspolitiken. Vi strävar efter att bygga en socialt ansvarstagande stad där kommunens kärnverksamheter står i fokus, med ett starkt civilsamhälle och ett blomstrande näringsliv. Under rubriken Vår politik finns bland annat vårt kommunpolitiska program
för åren 2014-2018.

Kontaktpersoner

Niklas ArvidssonNiklas Arvidsson
Ordförande KD Borås
Niklas.Arvidsson@Kristdemokraterna.se
0725 – 05 39 31

Falco_GüldenpfennigFalco Güldenpfennig
Gruppledare
falco.guldenpfennig@boras.se
Tfn 033-10 13 63


Bli medlem

Om Du vill vara medlem så betalas medlemsavgift 100 kr person eller 200 kr/familj till Bankgiro 5060-7886
Ange namn, adress, telefonnummer samt om möjligt epostadress.