• Ny ordförande vald till partiavdelningen för 2024

  Lördagen den 24e februari hölls Kristdemokraterna i Borås årsmöte 2024.

  Under mötet valdes ny ordförande för 2024 och detta förtroende gavs till Hans Thornander. Hans är aktiv medlem sedan flera år tillbaka och är bland annat förtroendevald i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och har även uppdrag i regionen.

  Alexandra Florén fick förnyat förtroende att fortsätta sitt uppdrag som vice ordförande i partiavdelningen.

  Övriga styrelseledamöter valdes och förtroende gavs till Lisa Berglund (sekreterare), Per-Jonas Carlsson (kassör), Niklas Arvidsson, Hans Gustavsson, Magnus Sjödahl, Ulrika Gunnarsson, Jonathan Tellbe, Dominique Lussenburg samt Lennart Gabre.

  Under årsmötet utsågs även mycket förtjänstfullt Ulrika Gunnarsson till Årets Kristdemokrat.

  Vi önskar den nya styrelsen lycka till under 2024!