• Samhällsbyggarkommittén

    Kristdemokraterna har tillsatt en samhällsbyggarkommitté för att rusta Sverige inför framtidens möjligheter med nya jobb och en starkare välfärd. Vårt kommunalråd i Borås Niklas Arvidsson är en av ledamöterna och kommittén leds av partiets ekonomiskpolitiska talesperson och vice gruppledare Hans Eklind.

    Lågkonjunkturen, den höga inflationen och det skärpta säkerhetsläget ställer nya krav på Sverige. Samtidigt är behoven stora inom en rad samhällsområden, efter åtta års avsaknad av politisk handlingskraft.

    Samhällsbyggarkommittén kommer arbeta utifrån fokusområdena bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning, välfärd och energi. Den ska under våren 2025 komma med förslag på hur exempelvis regelförenklingar, nya finansieringsformer och ny lagstiftning kan öka tempot i samhällsbyggandet och röja bort hinder.