Bättre företagsklimat

Seniorförbundet (KD Senior) är ett associerat förbund inom det Kristdemokratiska partiet.

  • Ingen åldersgräns:
  • alla är välkomna!
  • Bli en av oss!

Läs om vår politik

Ny förbundssekreterare för KD Senior

Ny Förbundssekreterare för Seniorförbundet (KD Senior) är nu efter årskiftet 2018/1019 Maria Wilhelmson. Tidigare har Maria jobbat som politisk sekreterare i Sörmland, och tidningen Poletik. Vi hälsar Maria välkommen och vill ni komma i kontakt med henne, gör du det via menyn och Kontakta oss!

Om du vill bli medlem. Ingen åldersgräns: alla är välkomna! Bli en av oss!

Bli medlem i KD Senior

Varje medlem är otroligt viktig i Seniorförbundets verksamhet. Vi skulle bli väldigt glada om du väljer att bli medlem. Ingen åldersgräns: alla är välkomna! Bli en av oss!

Bli medlem!

Vi ser som vår huvuduppgift

Att fortsätta att utveckla och förverkliga en politik som möter både den friske och sjuke seniorens situation. För den friske seniorer står t.ex. frågorna om smidig övergång från regelbundet arbetsliv till nya former av aktiviteter där erfarenheter, kunskapar och vishet kommer till bra användning. Frågor om synen på värdet av äldre arbetskraft är viktigt förutom konkreta frågor som anställningsformer, skatter och andra förmåner kopplat till anpassad yrkesverksamhet. Självfallet är frågorna om engagemang i samhället, kulturella aktiviteter och föreningslivet också central, där seniorer kommer att ha allt viktigare roller i framtiden.

  • Leif Hallberg
  • Ordförande

Följ oss på sociala medier

  • Följ oss på sociala medier: