• Material att ladda ner

  Här hittar du tryckbara flygblad att ladda ner (klicka på de olika länkarna för att öppna filerna och spara dem i din dator). 

  Aktuella flygblad

  Flygbladen har samma baksida.

  Flygblad 1
  ______________________________________________________________________
  Seniorförbundets kompendium om Medlemsrekrytering och Medlemsvård
  KD Senior, Kompendium i MedlemsrekryteringMedlemsvård, okt 08

   

  Seniorförbundets kompendium om Vägledning för organisering i Seniorförbundet
  KD Senior, Kompendium i organisation, jan 10

   

  Seniorförbundets medlemsrekryteringsflygblad: Livet efter 65

   

  En tredjedel av livet
  En lärobok om seniorer finns att hämta. Den kan användas för enskilda studier och funderingar, men den är först och främst tänkt som grundbok för studiecirklar där man fördjupar sig i den ena eller andra aspekten av det stora komplex som seniorpolitiken utgör. Detta är grunden till den revolt som behöver hända – att vi vet vad vi talar om. Bara med kunskap får vi människors tillit.
  Både den tryckta boken och pdf-filen avslutades under januari 2005. Båda har samma sidobrytningar så att de kan användas parallellt. För uppföljning med referenser som tillkommit efter januari 2005 finns också en uppdateringsfil där nyheter införts med hänvisning till bokens placeringar.
  Boken kostar 75 kr. Vid beställning av enstaka exemplar tillkommer portokostnader, men om du beställer minst fem ex (till exempel för en studiecirkel) skickas de portofritt.
  Du kan även hämta kompendiet genom att klicka på länken nedan. Det finns som pdf-fil och innehåller 74 sidor. I det dokumentet finns alla referenser som klickbara länkar.
  En tredje del av livet