Vår insändare i HD/NST om turerna i socialnämnden

Fredagen den 15 januari skickade vi in våra tankar om socialnämnden till HD/NST.

Förvirringen tycks total inom socialnämnden! Hur ska man annars förklara de märkliga besluten inom äldreomsorgen?

Vid ordinarie sammanträde i socialnämnden den 15 dec lades besparingsförslag fram som blivit nödvändiga pga de stora underskotten inom nämndens verksamhet.

HB Sinclair (M) presenterade ett förslag för att rädda Micke Mek, dagverksamheten/ Centrumträffen och äldrepedagogen. Vid omröstningen inträffade det närmast historiska att alla ledamöter utom nämndens soc demokratiska ordförande ställde sig bakom Sinclairs förslag. Det sensationella var att två socialdemokrater gick emot sin egen ordförande och verksamheterna räddades!

Vad gör man då från den ”förlorande” sidan? Jo, man kallar med kort varsel till ett nytt möte i mellandagarna! Jul och nyår är en högtid då man mer än andra tider på året tar ledigt och reser till sina nära och kära – högst olämplig som mötestid. Utifrån protokollen kan man heller inte se att det uppkommit något nytt som motiverade ett nytt möte.

Ledamoten från Kd var en av dem som befann sig långt härifrån när det snabbt inkastade extramötet hölls. Även ersättaren från (L) var förhindrad att delta. Plötsligt befann sig således en partitrogen socialdemokrat på Kd´s stol. Det som dessutom hänt under dagarna sedan det ordinarie mötet var att (S) ”piskat in” sina ledamöter i partifållan på känt manér. De som dristat sig att rösta emot, röstade nu med sin ordförande och miljöpartisten valde att ta på sig munkavle, vika ner sig och inte rösta alls. De viktiga verksamheterna som räddats fick nu sin slutliga dödsdom med ordförandens utslagsröst.

Är det så här ett vettigt beslutsfattande ska se ut? Ska vi först ha möten för att se hur det går och sen ha ett nytt för att kunna preparera fritänkande partikamrater så man får det utfall man vill ha? Man tar sig för pannan!

För Kd-gruppen

Bert-Inge Karlsson, Charlotte Eliasson Anderberg & Peter Kromnow