• Vår insändare i HD/NST om turerna i socialnämnden

    Fredagen den 15 januari skickade vi in våra tankar om socialnämnden till HD/NST.

    Förvirringen tycks total inom socialnämnden! Hur ska man annars förklara de märkliga besluten inom äldreomsorgen?

    Vid ordinarie sammanträde i socialnämnden den 15 dec lades besparingsförslag fram som blivit nödvändiga pga de stora underskotten inom nämndens verksamhet.

    HB Sinclair (M) presenterade ett förslag för att rädda Micke Mek, dagverksamheten/ Centrumträffen och äldrepedagogen. Vid omr...