• Motion om BOT-avdrag bifölls

    KD’s medlemmar gav Bodils motion om BOT-avdrag (behandling och terapi avdrag) för privatpersoner bifall på KD Skånes distriktsårsmötet.

    Citat från Bodils motion:

    ”Kampen att få in tillräckligt med skattemedel och att skapa nya arbetsmöjligheter tar aldrig slut. Vi har gjort flera bra insatser som RUT och ROT-avdrag, men det räcker inte anser jag. Därför vill jag införa ett BOT-avdrag, ett behandlings- och terapiavdrag för privatpersoner. Vi behöver alla olika former av hjälp i dagens stressiga samhälle.

    Läs motionen i sin helhet här