• 1 Robert Larsson

    Robert står som nummer 1 på vår kommunfullmäktigelista

    Robert är fastighetstekniker och sitter som ordinarie ledarmot i Kommunstyrelsen

    Brinner för en levande landsbygd med goda förutsättningar för boende och verksamhet. Jobba för goda värderingar och funktionshindrades rättigheter och möjligheter samt för en stärkt skola och äldreomsorg.