Det här vill Kristdemokraterna göra i Ovanåker

• Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids – inför ett maxtak för gruppernas storlek

• Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng

• Förbättra kvaliteten på äldres mat och måltider

• Öka andelen ekologiska livsmedel och vegetarisk mat i kommunal verksamhet

• Låta Ovanåker kännetecknas av god service och en positiv och uppmuntrande attityd till företagande och entreprenörskap

• Arbeta för ett långsiktigt hållbart Ovanåker

• Behålla Viksjöfors skola även efter nästa läsår

• Låta simhallen i Edsbyn finnas kvar

Ett hållbart Ovanåker

Kristdemokraterna vill att varje människa ska ha ett gott liv oavsett ålder. Våra barn och ungdomar behöver bra näringsrik mat för att orka med sin dag på förskola eller skola och fritids. Läs mer

Ovanåker ska bli bäst att växa upp i

Bra villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga ska få en god uppväxt. Det para-doxala är att så många barn och unga mår dåligt trots att vi aldrig haft det så bra som idag.

Läs mer

Ett Ovanåker med självförtroende!

Vi utgår ifrån att man ska kunna bo och arbeta i hela kommunen. En god offentlig och privat service är en förutsättning för en levande landsbygd.

Vi vill underlätta för de små och medelstora företagen som är basen för landsbygdens ekonomi.

Läs mer

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)