• Initiativärende kan vi höja kvaliteten i äldreomsorgen

  Initiativärende
  Kan vi höja kvaliteten i äldreomsorgen?

   Efter en period av pandemi där vi blivit påminda om vår sårbarhet och våra brister, allra helst för våra äldre medborgare som har hemtjänst eller hemsjukvård, måste vi se över vår verksamhet så att den har rätt förutsättningar. Målet måste vara att vara bland de bästa kommunerna i landet vad avser säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet hos våra brukare och anställda. För att motverka smittspridning och höja kvalitén för brukare och medarbetare bör brukarna ha får så få kontakter som möjligt in i sitt hem och att våra medarbetare får färre att ge vård till.

  Det görs redan ett arbete inom socialförvaltningen efter erfarenheterna av pandemin, men det är en så viktig fråga att den bör lyftas även i ett övergripande perspektiv. Vad kan göras genom ändrade arbetssätt och hur arbetar andra kommuner med frågan. Alternativt vad skulle det kosta att göra denna kvalitetshöjning. Det är viktigt att ha med medarbetarna i förändringsarbeten. Att vara med och påverka sin arbetssituation och sina arbetstider gör att man trivs bättre och då uppstår en högre grad av arbetsglädje och kommunen får lättare att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Våra äldre medborgare måste prioriteras mer och vi måste höja statusen för de som arbetar med denna viktiga uppgift.

   Jag föreslår

  Att Ks informeras om socialförvaltningens arbete angående frågan om antal besök av olika personer i hemmet inom äldreomsorgen och att socialförvaltningen tar fram en ev. kostnad för att minska antalet kontakter av olika personer i hemmet.

  Andreas Kissner KD Ovanåker