• Initiativärende KS bygga nytt

  Sänk trösklarna för svårigheten att bygga nytt

  Med anledning av diskussioner i KSAU 23/3 kring att göra Ovanåker mer attraktivt och få i gång byggandet i kommunen föreslår jag att kommunen ska undersöka att göra det enklare för människor och förstå hela processen att bygga. Samt tydliggöra de tomter som finns redan enligt nedan.

   

  • Prissätt anläggningskostnader grävning, vatten, avlopp, el samt fiber på respektive tomt i både Alfta och Edsbyn på varje enskild tomt som finns för att bli tydligare vad som kostar i en nybyggnation.
  • Tillhandahåll enklare kalkylprogram där samtliga kostnader utöver hus och entreprenad ingår, där man kan även räkna olika ränta scenarion.
  • Undersök med våra lokala byggfirmor om ett utökat samarbete för offerteringar gällande hel entreprenad eller anpassat entreprenad. (så om man vill göra nått själv kan minska kostnaden på byggnationen.)
  • Ta fram enkla offertmallar som länkas ut till våra lokala entreprenörer. Där man tydligt kan välja hel eller del entreprenad och vad man vill göra själv.
  • Undersök möjligheten med några hustillverkare om rabatt möjligheter finns vid byggnationer om fler enheter.
  • Bli mer aktiv i informationsflödet på hemsida annonser etc om vad vi kan erbjuda som kommun.

  Andreas Kissner

  Kristdemokraterna Ovanåker

  Ort                Datum

  Edsbyn        210323