• Initiativärende störande beteende nattetid

  Initiativärende

  Störande beteende nattetid

  Under några år har boende i centrala Alfta och Edsbyn upplevt störande ljud från motorburen ungdom. Det sladdas, tutas, gasas och spelas hög musik sena kvällar och nätter alla dagar i veckan. Polisen upplever det svårt att lagföra ungdomarna. De boende får till svar att det inte är någon idé att ringa och anmäla, kommunen måste ta tag i problemet.

  Parkeringsförbud föreslogs på en parkering i centrala Edsbyn, vilket vi tror är verkningslöst så länge andra närliggande parkeringar är öppna.

  Under sommaren gjordes några insatser för att öka tryggheten i centralorterna. Kostnaden var relativt låg, ex. för vaktbolagets insatser att vid vissa tider åka förbi parkeringarna.

  Jag föreslår

  Att vi ger Folkhälsosamordnare i uppdrag att se över vilka insatser som kan sättas in, ev. kan en förlängning ske av insatser som varit under sommaren. Återkoppling sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5/10 och beslut tas på Kommunstyrelsen den 19/10.

  Andreas Kissner KD Ovanåker 210928