En grön och en röd!

Det är inte ovanligt att män har en grön strumpa på ena foten och en röd strumpa på den andra. Inte sällan är det seglare. Det har sagts att man på så sätt håller reda på styrbord och babord samt de märken som visar farled in eller ut från hamn eller grund. Inte säker på att det är det egentliga motivet.

Olika ska det và! En på vänster och en annan på höger! Inte bara enfärgat heller.

Idag är det dags för ” Rocka Sockorna”. Detta för att personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 21. Du rockar väl sockorna idag du också?

 

Beredskapspolisen en del i polispusslet

För att polisen ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter krävs förbättrade arbetsvillkor och avlastning med hjälp av ordningsvakter och civilanställda. Dessutom bör beredskapspolisen återinföras för att bistå polisen. Det skriver Andreas Carlson i Altinget.

 

Andreas CarlsonRiksdagsledamot

 

Inget barn under 18 år ska räknas som gift

Minst 132 bortgifta barn har kommit till Sverige. Vissa har placerats på samma boenden som deras vuxna män. Detta är inte acceptabelt! Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Det skriver Jakob Forssmed, tf partiledare, tillsammans alliansens övriga partiledare.

I Sverige ska var och en vara garanterad friheten att själv få forma sitt liv. Tryggheten ska gälla alla. Ingen får ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet.

Vår sammanhållning bygger på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit. Men i dag finns det områden i Sverige där svensk lag är satt på undantag och rättssamhället har trängts tillbaka. Det är inte acceptabelt oavsett om det gäller tryggheten på gatorna eller i hemmet.

Att exempelvis gifta bort sin dotter mot hennes vilja och att ta framtiden ifrån sin egen dotter – det får vi aldrig acceptera.

Alliansregeringen tog initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar nu omfattas av strafflagstiftningen. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig.

I fjol aktualiserades faktumet att det – trots ny lagstiftning – finns svagheter i regelverket. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning när vigseln skedde. Många flyktingbarn som gifts bort i hemlandet har därför ansetts fortfarande vara gifta när de sökt asyl här i Sverige. Det är oacceptabelt.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv och det ska gälla alla barn.

I mars 2016 informerade Migrationsverket om 132 identifierade fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Det konstaterades också att det finns ett stort mörkertal. Dessa barn har i en del fall placerats på samma boenden som vuxna män de är gifta med.

Trots att det gått snart ett år sedan Migrationsverket rapporterade om detta har regeringen inte agerat. Det är skamligt.

ProfilbildDessa flickor förtjänar bättre. Det ska inte råda någon tvekan. Barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige. Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. Det är inte acceptabelt med brister i likvärdigheten mellan landets kommuner när det gäller socialtjänstens skydd mot barnäktenskap.

Jakob ForssmedRiksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson

I dag deltar representanter för våra partier i ett möte med regeringen för att diskutera frågan. Men att bara diskutera räcker inte. Vi är beredda att medverka till att ett lagförslag snabbt kan passera riksdagen som innebär att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas. Vi har redan tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen och är redo att fullfölja om inte regeringen tar sitt ansvar. I Sverige ska trygghet, jämställdhet och rätten att själv välja gälla alla.

 


”Nu kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket”

– Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger riksdagsledamot Magnus Oscarsson, som är Kristdemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Slopa-Kapa- Sänk- Bekämpa

Slopa pensionärsskatten:
Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att den blir lika för pensionärer och löntagare. Vi vill också höja bostadstillägget för att stärka ekonomin för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=kD0wTOUlCDA

Kapa vårdköerna:
Nu ökar köerna i vården igen, när regeringen tagit bort Alliansens kömiljard. Inför kömiljard igen, och låt staten ta ansvar för den avancerade sjukhusvården. Så ökar vi tillgänglighet och likvärdigheten i vården.

Sänkt skatt för föräldrar
Vi vill att familjer ska ha möjlighet att forma sin egen vardag. Vi vet att familjer ser olika ut, har olika behov. Och föräldrarna är de som vet bäst vad deras barn behöver. Därför har vi förslag som ökar familjers frihet, som en helt flexibel föräldraförsäkring, en barnomsorgspeng och 1000 kronor mer i jobbskatteavdrag för en familj. Att satsa på familjer och barn, det är att satsa på Sverige.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=H-7xvlzBH5k

Bekämpa vardagsbrotten.

 Samhället måste stå upp för de allra mest utsatta. Det handlar om förebyggande arbete. Och det handlar om att satsa på polisen. Polisen behöver bättre arbetsvillkor, högre lön och fler kollegor.
Vi föreslår 2.600 fler polisanställda. Vi behöver också skärpa lagstiftningen där det behövs, bland annat när det gäller hot och trakasserier på nätet och när barn utsätts för fruktansvärda brott

Sänkt pensionärsskatt

Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Det tycker vi. 
Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.

TRYGGHET i Stockholmsregionen

Möte om Trygghet i Stockholmsregionen!

Torsdag 16 februari kl 18.30 Kommunhuset, plan 6, Kungsängens Centrum

( Insläpp sker senast kl 18.30)
Magnus Ramstrand, Sollentuna,
om arbetet i Brottsförebyggande rådet och Polisens regionråd

Efter det offentliga mötet och serveringen vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Solrosen på Kvistaberg

Idag invigdes Solrosens flytt till Kvistaberg. Ordförande i socialnämnden, Tina Teljstedt klippte bandet. Det är den dagliga verksamheten för dementa som flyttar från äldreboendets Annex på Norrgården till det natursköna Kvistaberg invid mälarstranden vid Tammsvik.

 

 

Huset var överfyllt av nyfikna besökare. Snabbt förrättades invigningen varpå stolarna togs bort och det stora rummet med panoramafönster mot viken fylldes av käglor. Nu skulle det spelas bowling.

 

 

 

Kvistaberg har under flera år rustats efter det att kommunen förköpte fastigheten. Säljare var Uppsala universitet som fått den donerad av Nils Tamm.

Intill huset finns tre observatorier för stjärnskådare varav åtminstone ett är brukbart. Dessa ägs fortsatt av Uppsala universitet.

Huset som byggdes på 1930 talet har rustats såväl till det inre efter konstens alla regler och till det yttre för att hålla tätt.

På nedre plan kommer Solrosens verksamhet att hålla till under vardagarna och övre våningen kommer Kultur och Fritidsförvaltningen att ansvara för. Meningen är att utställningar och konserter och uthyrning till föreningar ska fylla huset.

Riktigt kul att flera års slit gett resultat!

Handlingsplan mot extremism

Under 2016 har kommunen utvecklat en handlingsplan mot extremism som ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism i Upplands-Bro. Ett konsultationsforum för att hantera akuta frågor och stöd vid signaler om våldsbejakande extremism ska inrättas. Det anger kommunens lokala handlingsplan mot extremism som kommunfullmäktige antog den 19 oktober.

 Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i Sverige. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande extremism utgör ett hot mot demokratin som behöver bemötas på lokal nivå. Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser och samverkan för att upprätthållas.

Under tidsperioden 2009-2014 har tre kartläggningar av våldsbejakande extremism genomförts i Sverige av Brottsförebyggande rådet, Säkerhetspolisen och regeringen. I dessa kartläggningar avses tre ideologier när man talar om våldsbejakande extremism; den våldsbejakande vänsterextremistiska, så kallade autonoma miljön, den våldsbejakande högerextremistiska, så kallade vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Enligt kommunens handlingsplan ska ett konsultationsforum inrättas för att hantera akuta frågor och vara ett stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. I konsultationsforumet finns specialistutbildade kommunrepresentanter med aktuell kunskap och spetskompetens på området.

Utöver konsultationsforumet lyfter handlingsplanen fram olika förebyggande insatser för att förebygga våldsbejakande extremism, bland annat samverkan med andra kommuner och organisationer.

Genom kommunens handlingsplan finns nu ett verktyg som kommunen kan använda för att förebygga och hantera extremism i Upplands-Bro.

Drömmar!

En fotoutställning i Kulturhuset, Kungsängen en vecka framåt visas 16 tjejers och killars yrkesdrömmar. Det är tjejer och killar som till vardags omfattas av daglig verksamhet och nu visar vad de drömmer om att göra.

I projektet Min Dröm har de valt platser där de iscensätter sina yrkesdrömmar.

” Derun vill jobba med förändringar och utvecklingar, han vill gärna tala framför många och har visioner som förenar människor med gemensamma mål. Han drömmer att arbeta som tjänsteman- Kommundirektör”

” Maggie drömmer om att arbeta som artist. Hon tycker om att möta stor publik och älskar framträdanden.” 

…och 14 drömmar till!

Välkommen in till Konsthallen där drömmar blir verklighet för en stund!