Blocköverskridande i halva landet!

I 140 kommuner av landets 290 finns det idag en blocköverskridande majoritet som samverkar. Mest vanligt är det centerpartiet, därefter liberalerna som bildar majoritet med socialdemokraterna. Mer förvånande är att moderaterna har fler sådana överenskommelser än kristdemokraterna. Detta redovisas i tidningen Dagens Samhälle nr 33, 2017.

I Stockholms län är det endast i Upplands-Bro som kristdemokraterna ingår i en blocköverskridande majoritet. I hela landet är det i 22 kommuner som kristdemokraterna finns med i en blocköverskridande majoritetskonstellation. I bland annat Ödeshög kommun har KD som innehar posten som  kommunstyrelsens ordförande, stöd av bl.a. socialdemokraterna sedan moderaterna hoppat av. KD har denna ledande position i fyra av landets kommuner ( Ödeshög, Laxå, Sävsjö och Markaryd).

-Det är lättare att ha sånt på kommunal nivå än högre upp, brukar förståsigpåare säga. 

Det är den bästa politiken som måste vara målet och möjligheten att få den genomförd. Inte vilka man gillar eller ej!

Alla partier är konkurrenter. Vi växer gärna på andras bekostnad och de som står längst ifrån oss är svårast att erövra röster från. Ju starkare vi är själva ju större möjlighet har vi att få genomslag. Men inte bara så! Ju duktigare vi är på att förvalta de röster vi får ju större genomslag får våra idéer.

När regeringen stöder sig på vänsterns gillande så är det klart att just vänsterns ultimativa krav ger större vänstertyngd än det väljarna egentligen önskat. Det är dagens blockpolitiska dilemma. Inte hållbart i längden!

Angela Merkel har som kristdemokraternas ledare tagit fighten mot invandrarfientligheten och lyckats manövrera sitt ledarskap över blockgräns på ett framgångsrikt sätt. Förmodligen kommer hon att fortsätta lyckas bilda majoritetskonstellationer där hennes ledarskap framstår som ett av de bästa.

I vårt lilla land är fokus alldeles för mycket inriktat på stöd eller ickestöd från det mest invandrarfientliga partiet istället för realpolitiska lösningar. Det kommer inte att belönas!

Även i detta nummer av Dagens Samhälle ges flera av landets ledande kommunföreträdare för det mesta blocköverskridande partiet, C, utrymme att varna sin partiledare för blocköverskridande samarbete på riksnivå.

Så blir också gårdagens lösningar enda modellen framåt vilket inte stöds av väljarna.Den som är snabbast och bäst på att tänka framtid har mycket att vinna.

Alliansmajoritet är vårt mål, men hur ser alternativen ut?

”Att tänka är stort men att tänka rätt är större”

 

Europa, Politisk Islam & Religion

Vad är det vi pratar om här i kväll?, inledde Eli Göndör med högljudd och kritisk stämma! Stämningen i salen sjönk kraftigt för en stund. Den dittills kraftigt applåderande lyssnarskaran, en fullsatt sal i Europahuset, förvånades. En man i publiken höjde sin stämma och anklagade i stigande tonläge Eli för att förminska jihadisternas offer både i Sverige och på andra håll. För att riktigt ge kraft bakom sin kritik avslutade han med att jämföra med Hitler. Mötesledaren sa bestämt ifrån och ordningen återställdes. Eli Göndör var tillsammans med Per Gudmunsson,  och Annahita Parsan, den panel som skulle diskutera dagens heta ämne om Islam och demokrati.

Eli Göndör: År 2012 disputerade han med sin avhandling Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.Han har judisk bakgrund och benämner sig som icke religiös. Annahita Parsan: präst i Svenska Kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, född i Iran, kom till Sverige i vuxen ålder och är idag verksam i Hammarbykyrkan.Per Gudmundson: är ledarskribent på Svenska Dagbladet och har under många år bevakat islamisk extremism på sin blogg. 

Mötet som arrangerats av KD:s europaparlamentariker Lars Adaktusson inleddes av honom med The Economists första sida i bakgrunden och med rubriken, The puzzle of political islam. Lars inledde också med upplysningen att Malmös kommunstyrelseordförande just invigt en moské som finansierats av Qatar. Därpå var den inbjudna talaren Tomas Samuel välkommen fram. I drygt en timme skulle han som vuxit upp som muslim och varit Imam men nu konverterat till kristen tro beskriva vad som är Islam och hur de ser på den västerländska kulturen och traditionerna där demokratin är fundamentet.

” För att förstå en muslim och islam måste man själv ha varit det” menade Tomas Samuel. Det handlar om muslimsk kulturtradition. Han delade upp de muslimska flyktingarna i tre grupper: En grupp vill ha frid och ro och gillar det Sverige erbjuder. Den andra gruppen accepterar den svenska lagen men har en annan lag, Sharia, som de efterlever. Den tredje gruppen revolterar med våld mot det västerländska samhället.

En stark faktor är att politik inte är lösningen för en muslim. Endast Tunisien anses vara ett undantag i mellanöstern där ett muslimskt ledarskap formar ett demokratiskt land. På frågan om mellanöstern någonsin kommer att bli demokratiskt är mitt intryck från kvällens samtal att ingen ansåg det.För att visa på lösningar för vårt land med dagens situation hade samtliga talare lite olika förslag men mitt intryck är att utan egen stark identitet som mottagarland klarar vi inte utmaningen. ” Hit kommer människor från länder tex. Libanon där kvinnor är hänvisade att gå beslöjade på trottoarer närmast husväggen och männen går mitt i gatan. Till ett Sverige där vi klär av oss på överkroppen så fort sommaren kommer och stoppar fötterna i foppatofflor” upplyste oss Eli Göndör och vi förstod alla konflikten.

” Frankrike har tagit emot många muslimer och vet vad dom vill. Inge med Nicab får bli franska medborgare”. ”I det landet finns en moské som drivs av HBTQ-muslimer i Danmark finns en moské med kvinnliga Imamer”, sa Eli Göndör. I Sverige har socialdemokraterna öppnat för det muslimska brödraskapet och på så sätt styrt den Islam vi har i landet. Muslimska brödraskapet jämförde han med Frimurarna i form av hemlighet och slutenhet. ” Vi vet inte vilka det är som ansluter sig och vad de håller på med”.

Kvällen avslutades med applåder och mingel och gav mycket att fundera över. En lyckad och givande afton mitt Stockholms innersta.

Kvällen spelades in och den kan ses på Lars Adaktussons facebooksida.

Samarbete leder framåt!

Fredagen bjöd på två viktiga möten. Det första var i riksdagens lokaler där vi diskuterade Mälardalsrådets betydelse för regionen samt KD:s agerande för att ännu tydligare och starkare agera för bättre infrastruktur satsningar. Jag tyckte vi kom en bit även detta område är långt ifrån ett partis agerande. Att samverkan och samförstånd över alla gränser är helt nödvändigt. Inte minst i den region som är landets mest expansiva. Inga soloutspel och sololösningar!

Det andra mötet var i samma anda.

Några av våra kommuner som har samverkan över blockgräns brukar samtal om erfarenheter och ge varandra tips och idéer samt få lära känna den värdkommun som besöks.

Denna gång var det Upplands-Bro som var inbjudare.

Kommunens Samhällsbyggnadschef, Mathias Rantanen fick på drygt en timme beskriva utvecklingen i en av länets mindre kommuner som har planer för närmare 15.000 nya bostäder vilket är en fördubbling av invånarantalet. Han beskrev ocks att kommunen byter halva sin befolkning på fem år med den in- och utflyttning som nu sker.

Örebro, Sundbyberg och Järfälla som hade företrädare i gruppen fick en helt ny bild av vad som sker.

Dagen blev både trevlig och givande. Precis som det var tänkt. En viss nöjdhet också över den kristdemokratiska förmågan att kunna samverka i viktiga lokala frågor trots ideologiska barriärer.

Rädda Barnens, Göran Holmström var inbjuden gäst med och beråättade om deras planer att bli en mer aktiv aktör som en av civilsamhällets väfärdsaktörer utan vinstintresse.

Vi lyssnade med väldigt stora öron och hade en del input av värde, tror jag.

 

”Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen”

”Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen”, skriver tjugotvå företrädare för Kristdemokraterna.

I dag har de flesta vant sig vid att det finns valfrihet i välfärden. Familjer kan välja skola, vårdcentraler och äldreboenden efter tycke och smak. Passar inte den ena, kan man välja den andra. Den valfriheten värnar vi kristdemokrater.

Storsthlm (Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL) har skickat ut ett förslag på remiss.

Förslaget innebär att länets äldre ska kunna välja äldreboende i alla länets kommuner. Vi välkomnar förslaget.

På ålderns höst blir det allt viktigare att ha kontakt med sina anhöriga – att sällan träffa sin familj kan bli ett hälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen upplever var tionde äldre svår besvär av ångest, oro och rädsla. Hela 15 procent besväras dessutom ofta av ensamhet.

I många fall bor de äldre och deras anhöriga i olika delar av landet och avstånden gör att det kan bli svårt att få till regelbundna besök.

Det skapar olust både hos de äldre och anhöriga. Att upprätthålla ett sådant system är att sätta systemet före människan. Storsthlms förslag kan enklast beskrivas som ett stort LOV-system för alla äldreboenden i Stockholms län.

Detta skulle innebära en effektivisering när det kommer till hur länets boendeplatser används, utan att försvåra för den som vill ha en plats på ett äldreboende.

Den äldre som är intresserad av att flytta in på ett äldreboende tar som vanligt kontakt med sin hemkommun. Att hemkommunen handhar ärendet garanterar också att alla kommuninvånare behandlas lika, eftersom att samma regelverk gäller alla medborgare som söker ett enskilt boende, inom eller utom kommunen.

Överenskommelsen beräknas även leda till att fler väljer att bygga äldreboenden med särskilda profiler, till exempel för yngre demenssjuka.

Idag finns en oro att platserna kommer att upptas av personer från grannkommuner. Med den här överenskommelsen kommer kommunen som den äldre flyttade ifrån att behålla det långsiktiga betalningsansvaret.

Ett boende för yngre demenssjuka kan alltså bebos av folk runtom i länet, men varje kommun betalar för sina invånare.

En bra tillvaro som äldre handlar inte endast om kvaliteten på äldreboendet, utan också om att känna sig hemma och ha möjlighet att träffa nära och kära.

Om Stockholms län inför denna möjlighet skulle det innebära en ökad frihet för länets äldre, som på sikt också skulle kunna utgöra en modell för hur detta system skulle kunna implementeras i resten av landet.

Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen.

Så förbättrar vi ekonomin för pensionärerna

Vi föreslår nu att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre. Det skriver Ebba Busch Thor i SvD.

Sällan får bristerna i välfärden så stora konsekvenser som när de drabbar våra äldre. Äldre får ofta vänta längre när vårdköerna växer. Äldre nekas plats när bristen på äldre­boenden ökar. Och många äldre upplever också en ekonomisk otrygghet när pensionen inte räcker till i slutet av månaden.

Att den äldre generationen som byggt vårt samhälle inte ska få den vård, omsorg och ekonomiska trygghet som de behöver, är inget­ annat än ett välfärdssvek. Ett svek som regeringen Löfven varken ser eller vill åt­gärda.
Äldre har halkat efter i inkomstutveckling. Mellan år 2000 och 2015 ökade den genomsnittliga nettoinkomsten för en person som är 40–45 år gammal med 150 000 kronor medan den för en 80–84-åring ökade med unge­fär hälften, 77 000 kronor.

Det är bra att de som är yngre har jobb och tjänar pengar. Men det är inte bra att de äldre halkar efter. När många hushåll som är yngre får ökade inkomster stiger priserna i sam­hället och när de äldre inte hänger med i inkomst­utvecklingen räcker deras inkoms­ter inte lika långt.

Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.

Kristdemokraterna föreslår nu och kommer att finansiera i sin budget att taket för bostadstillägget för pensionärer höjs kraftigt. Från dagens 5 090 kronor för ensamboende och 2 545 kronor för sammanboende till 7 500 kronor för ensamboende och 3 750 kronor för sammanboende.

Detta ska läggas till vårt befintliga förslag om att höja nivån i bostadstillägget med 300 kronor för sammanboende och 500 kronor för ensamboende.

Kristdemokraterna föreslår detta inte minst för att förbättra de äldres ekonomiska situation och valmöjlighet i boendet. Många äldre vill gärna flytta till trygghetsboende ­eller senior­boende när man passerat 75-årsåldern. Det är bra boenden för äldre med viss service som gör tillvaron enklare och ett ­socialt innehåll som gör livet mer harmoniskt. Men det är också dyrare än vanligt ­boende.

Om fler äldre har råd att flytta till trygghetsboende förbättras trygghet och livskvalitet. Men troligtvis innebär det också att de be­höver flytta till särskilt boende senare, vilket även kan betyda lägre kostnader för kommunerna på sikt.

Vi kristdemokrater anser att förstärkning av ekonomin för äldre är en viktig reform. Slopad pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och väsentligt högre tak skulle öka den ekonomiska tryggheten och möjliggöra för fler att kunna komma till ett trygghetsboende.

Vår välfärd har vi byggt upp tillsammans. Över tid har det blivit till ett underförstått löfte. Ett löfte som säger att om du gör din del, arbetar efter förmåga, betalar skatt och gör rätt för dig, då kan du lita på att välfärden finns den dag du behöver. En god sjukvård, värdig omsorg och ekonomisk trygghet.

Sveriges äldre förtjänar ett obrutet välfärdslöfte. En pension att leva på. En välfärd att lita till. Men för det krävs en alliansregering med en stark röst för de äldre. Vi krist­demokrater har varit, är och kommer fortsätta vara de äldres röst. De äldre ska åter ha en röst vid regeringsbordet.

Inför förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter

Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bl.a. riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett. Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag. Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot

Beslut om sporthall klart!

Beslutet att bygga en ny sporthall antogs av ett extrainsatt kommunfullmäktige på onsdagen. Inriktningen är att hallen ska anpassas för bordtennis med möjlighet för andra sporter att låna hallen. Att den fullstora hallen är ett efterlängtat tillskott också för skolorna i Ekhammarsområdet gör att utsikterna att fylla hallen med verksamhet är både god och stor. Ett klokt beslut som genomgått många kritiska analyser ända fram till målsnöret.

Nu är beslutet fattat och prislappen funnen rimlig av professionen. Av en och annan politiker är den fortsatt underkänd som alltför hög och frågan är om det för dem alls finns någon realistisk prislapp att gilla.

Vi satsar nu från koalitionspartierna KD, C, S och MP med stöd av L på ungdomarnas fritid. Den årliga kapitalkostnaden/hyran är framräknad till 3,6 mkr + el och drift.

Bättre att ge ungdomar en vettig fritidssyssla än att ropa efter fler poliser! Bordtennisen är en breddidrott i alla åldrar som inte kräver dyr utrustning för den som vill börja.

Vi kommer att satsa vidare på nya skolor, förskolor, äldreboenden och kultur/fritidsaktiviteter. Det är så man måste göra i en av länets och landets mest expansiva kommuner!

Härnevimottagningen är årets arbetsplats 2016

Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga. Årets vinnare, Härnevimottagningen, presenterades under kommunfullmäktigemötet den 14 juni.

– Det känns helt otroligt. Det är jättekul att just beroendevården lyfts eftersom det handlar om några av Sveriges största folksjukdomar, säger Maria Edsparr, enhetsledare på Härnevimottagningen.

Mervärde för invånarna

För att bli årets arbetsplats krävs en budget i balans och ett fungerande arbetsmiljöarbete. Andra kriterier är insatser inom verksamhetsutveckling, att våga bryta gamla mönster och att skapa mervärde för invånarna i Upplands-Bro.

Kommunens verksamheter och personal gör ett bra jobb varje dag, genom detta pris får vi möjligheten att uppmärksamma en arbetsplats som i vardagen har gjort en arbetsinsats utöver det vanliga och visa på ett gott exempel.

Från problem till framgång

Härnevimottagningen ligger i Bro och jobbar med personer med beroendeproblematik. Personalen består av alkohol- och drogterapeuter, beteendevetare, socionomer och samhällsvetare. Och två ungdomsstödjare. Mottagningen samarbetar med barn- och vuxenpsykiatrikliniken PRIMA och öppenvårdsmottagningen Mini-Maria.

En röd tråd i utvecklingsarbetet har varit de nya nationella riktlinjerna som mottagningen har jobbat med att implementera.

– Jag tror att vi har lyckats för att vi fick ett tydligt uppdrag från början. Vi började processen med att prata förväntningar och vart vi ville, tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Där kom problem upp till ytan som vi har jobbat med. Sedan har de nya nationella riktlinjerna också hjälpt verksamheten, säger Pia Ringkrans, enhetschef på Härnevimottagningen.

Verksamhetsutveckling

Priset på 40 000 kronor ska användas till verksamhets- eller kvalitetsutveckling. Och mottagningen verkar redan ha bestämt sig hur de vill använda prispengarna.

– Vi vill åka på en inspirationsresa och ge tillbaka något till alla medarbetare. Det är viktigt att vi som grupp kan fortsätta att utvecklas, säger Pia.

Fryshuset gör ett kanonjobb

På kommunstyrelsen i förra veckan inleddes mötet med ett tema om Fryshusets insatser för att öka tryggheten i Bro centrumområdet.

Två av ledarna för projektet berättade om hur man arbetar med ungdomarna sedan snart ett år. Man arbetar mycket med förståelse mellan handlingar och dess konsekvenser och empati.

Deras berättelser är starka och visar på behovet av flera olika insatser för att skapa trygghet. Att bilbränderna som tidigare var veckovisa upphörde nästintill helt och hållet är ett tydligt bevis på det.

De beskrev samarbetet med Magnus och Frida, som är våra kommunpoliser, på ett mycket positivt sätt och med respekt för varandras olika arbetsuppgifter som tillsammans har målet ökad trygghet.

De applåderades kraftigt efter den överdragna timmen och lusten att få höra mer hängde i luften. Frågorna om deras arbete var väldigt många.

Trygghetsarbetet blir aldrig färdigt. Det är heller ingen quick fix även om en del partier ger enkla svar på denna svåra fråga. Men nog fick vi känslan av att vi har satsat rätt!