Inte van att få priser

På kommunfullmäktige gratulerades Årets Upplands-Broare 2016.img-0219

Priset ska gå till en eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Sedan 2012 är det allmänheten som nominerar till priset. Med följande motivering utses Sharmarke Elmi till Årets Upplands-Broare 2016:

Sharmarke brinner för ungdomarna i Upplands-Bro. Han arbetar på fritidsgården i Bro, är fotbollstränare i Kungsängens IF och general för Upplands-Brofestivalen som arrangeras för kommunens ungdomar. Han är det bästa föredöme man kan önska sig och det vore roligt att uppmärksamma att även en ung människa kan göra mycket för sin kommun. Vi vill lyfta en ung person som gör gott i kommunen och är förebild till andra unga i kommunen. Vi vill även motivera honom att fortsätta sitt goda arbete för kommunens ungdomar.

– Jag skulle vilja dela det här priset med alla som jobbar med Upplands-Brofestivalen. – Det känns kul och lite annorlunda att få den här uppmärksamheten. Jag är inte van att få priser, fortsatte pristagaren.

Stormigt möte om nyanlända

img-0214Det var stort intresse när kommunen informerade om de planerade modulboendena för nyanlända på Violinvägen 4 i Brunna och Lindhagarbergsvägen 2.
Drygt 150 medborgare kom för att få information och ställa frågor. Informationsmötet inleddes med att kommunen informerade om de förutsättningar och lagar som styr arbetet. Informationen handade exempelvis om hur många nyanlända kommunen tar emot i år och hur många som ska tas emot under nästa år, vad som gäller för att kunna bygga tillfälliga modulboenden, vad de nyanlända har att rätta sig efter, hur integrationsarbetet ser ut och mycket mer.

När besökarna fick möjlighet att under närmare två timmar ställa frågor till de styrande politikerna, kommundirektör och tjänstemän var det en hel del personer som uttryckte nervositet och rädsla för vad som ska hända i deras områden i och med modulhusen. Det var också personer som uppmanade alla att ta chansen att hjälpa till med integrationen och göra det så bra som möjligt för de nya invånarna.

Mötet direktsändes på webben och kan ses i efterhand.

klicka på länken:

http://upplands-bro.se/kommun/nyheter-for-kommun/2016-10-18-manga-fragor-pa-informationsmote-om-modulboende.html

Välkomna!

Den 1 mars trädde en ny lag, Bosättningslagen, i kraft. För Upplands-Bro kommun innebar det att 73 nyanlända som fått uppehållstillstånd under 2016 anvisas plats kommunen. 2017 kommer 102 att anvisas plats här.

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldiga att ordna fram bostäder som de kan hyra. De som kommer  är människor som sökt asyl, varit i Sverige mellan ett och två år och som nu fått uppehållstillstånd. Det innebär att de har samma rättigheter och skyldigheter som övriga invånare i kommunen.  Vi är skyldiga att hitta bostäder som de kan hyra och vi jobbar på alla sätt för att lösa det här.

De som flyttar till kommunen enligt den nya bosättningslagen har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Upplands-Bro. Under två års tid får de etableringsersättning och ska följa ett integreringsprogram för att få det, bland annat ska de gå SFI (Vuxenutbildningen) och en samhällsorienterande kurs som sker i samarbete med övriga kommuner i länet samt Håbo kommun. Etableringsbidraget de får ska täcka hyra och andra omkostnader.

Kommunens integrationsstödjare träffar varje individ som flyttar till kommunen och stöttar dem på olika sätt, bland annat förklarar de hur det fungerar i Sverige och vad det innebär att bo i kommunen. Integrationsstödjarna håller även i olika grupper för att hjälpa till med etableringen i samhället. Det finns även ett flertal ideella insatser som jobbar med språkcaféer och liknande för att hjälpa nya invånarna att lära sig svenska.Kommunens utbildningskontor är löpande med i samtliga diskussioner som rör befolkningsförändringar och det planeras löpande för placering av barn i förskolor och skolor.

Kommunen måste ordna en bostad som den anvisade personen kan hyra. Den nya lagen reglerar inte vilken typ av bostad kommunen måste ordna fram och för att lösa situationen krävs bostäder som går snabbt att bygga. Modulbostäder är en tillfällig lösning och krävs för att klara Bosättningslagens krav i det korta perspektivet. Vi arbetar brett med att finna olika boendealternativ och det arbetet fortsätter.

Vi Kristdemokrater i Upplands-Bro har tagit ansvar under den här mandatperioden tillsammans med C, S och MP. Det är ett ansvar som nu prövas av en fråga som ingen idag aktiv politiker har varit med om tidigare. Flyende från kriget i Syrien har ingenstans att ta vägen om vi stänger våra gränser. det gäller såväl landsgränser som kommungränser och bostadsområden.

När valt ut placeringar av olika flyktingmottagningar så har vi valt med omsorg utifrån rådande möjligheter. Processer har pågått både längre och kortare perioder i främst de partier som har tagit på sig ansvaret att leda det kommunala arbetet inom alla områden. Visst är det lätt att leda när målet är bästa företagsklimat eller bästa skolkommun och betydligt svårare med bostäder och lokaler för flyktingar.

Fram till idag kan vi konstatera att den stora utmaningen 2015 möttes av stort hjärta från närboende vid Björknäs när tvåhundra flyktingar var uppdraget. Även frivilliginsatser och allmänhetens insamling av förnödenheter har varit berömvärd.

Ensamkommande flyktingbarn placerades sedan på Korsängen i Kungsängen och sedan lång tid tillbaka också i Brunna. Farhågor om konflikter har uteblivit och mottagandet har också där varit gott.

Nu är det nästa stora utmaning att finna boende för flyktingar som beviljats asyl och ska integreras på samma sätt som du eller jag när vi kom till kommunen från norrland eller Finland. Vara välkommen!

Vårt beslut i kommunstyrelsen är att lösa arbetsuppgiften på bästa sätt. Om detta vara alla partier med en humanistisk människosyn helt eniga.

 

 

Ökad trygghet med nattis

Från och med våren 2017 kommer Upplands-Bro kommun erbjuda en utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. En avdelning kommer att startas vid förskolan Ekhammar. Verksamheten betraktas som ett pilotprojekt under tiden 1 mars till 1 mars 2018 för att därefter utvärderas. Utbildningsnämnden gav i maj Utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar. Den nya förskolan kommer vara färdigbyggd i november. Förskolan byggs i form av en paviljong med sex avdelningar, varav en är tänkt att användas till barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar efter kl. 18.30, nätter fram till kl.06.30, samt helger året om. Den avdelningen kommer att öppna 1 mars nästa år. Antalet inskrivna barn i nuvarande form, med barnskötare i hemmet, har ökat från ett barn våren 2014 till närmare tio barn hösten 2016. Ett rimligt antagande är att efterfrågan kommer att öka i takt med att verksamhetsformen blir mer känd och inflyttningen till kommunen ökar.

  • Utbildningskontoret får i uppdrag att starta en avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar med start 1 mars 2017.
  • Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” bör, för barnets bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
  • Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan Ekhammar.
  • Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara tio samtidigt.
  • Barnen bör inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
  • Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.Satsningen på att öppna en avdelning på obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar kommer dessutom att underlätta förutsättningarna för att erbjuda en bra service till familjerna.Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i familjer där vårdnadshavarna har oregelbundna arbetstider främjar många familjers ”livspussel”, vilket skapar förutsättningar för en lugn och trygg miljö för barnen. Att organisera verksamheten på en förskola ökar tryggheten för barnen och familjerna.

Bland de bästa på näringsliv

Upplands-Bro kommun stiger till plats 41 i Svenskt Näringslivs kommunranking 2016. Det är en förbättring med åtta placeringar från föregående år.

Upplands-Bro kommun klättrar åtta placeringar, från plats 49 till 41 i Svenskt Näringslivs kommunranking som omfattar Sveriges 290 kommuner. Högst betyg av företagen får kommunen inom service till företagen och dialogen med företagen. Även det sammanfattande omdömet tar ett kliv uppåt vilket gör att Upplands-Bro förbättrade sitt företagsklimat.

 

Vi har genomfört flera reformer just vad gäller service till företag och dialogen med företagen, säger näringslivschef Mathias Forsberg. Så vi är extra glada att företagen uppskattar vårt arbete och känner att Upplands-Bro är en bra företagsplats att göra affärer på. Vi strävar efter att hela tiden utveckla arbetet och vara en topp 50-kommun.

Se hela undersökningen på Svenskt Näringslivs webbplats:http://www.foretagsklimat.se/upplands-bro

Trygghet-verklig eller upplevd

Man brukar skilja på upplevd trygghet och verklig trygghet. Enligt Polisen är vår kommun inte avvikande i det avseendet.

Händelser som rånet vid galoppen eller branden vid skolan i Brunna är avvikande händelser som mer kan hända var som helst och när som helst men bidrar till att ge känslan av otrygghet. Dessa händelser är också svåra att freda sig mot i förväg med kommunala eller polisiära insatser. Till en del går det möjligen vid branden men mycket pekar på en gärning som blir en olycka med katastrofala följder. Utredningen kommer att klarlägga förloppet.

Även om Polisen har uppenbara bemanningsproblem så finns en starkt uttalad vilja att göra överenskommelse med kommunen där de och vi samarbetar mer konkret för att stärka tryggheten. Redan under hösten kommer därför ett samverkansavtal och senare ett medborgarlöfte att undertecknas med tydlighet i vad som ska prioriteras för att nå målet.

Vår övertygelse är Polisen inte ensamma kan skapa trygghet. I samverkan är det möjligt.

Små bränder stora trauman

I går kväll började det brinna i en barnvagn intill en vägg. Branden spred sig enligt uppgift till Källskolans lokaler i Brunna via taket. Hela byggnaden brann ner. Anlagd brand utreds!

För tjugofem år sedan brann en pappersbal på kajen intill ICA i Bro.

Lågorna tog sig in viimg-1328-1a luftintaget och övertände hela centrum och blev en av landets mest omfattande och dyra bränder. Den var anlagd och pyromanen fick fängelse och skadeståndskrav. Flera affärsidkare i byggnaden fick sina liv som företagare spolierade och många pratar än idag om branden.

Ett litet pojkstreck kan få förödande konsekvenser för många. När en skola eller förskola brinner upp så försvinner många kära ägodelar för barnen. Skolarbeten brinner upp och den trygghet som lokaler och gård utgjort finns inte mer. Vid en liknande brand för några år sedan brann akvariet och fiskarna upp. De som hade matats av barnen varje dag.

Att hitta en lösning på lokalproblemet är en brottningskamp med tiden men löses alltid. Det är värre för förövare och drabbade. Absolut kan man glädjas åt att ingen kom till skada, men minst ett liv är förstört!  Den som är skyldig måste gripas och straffas så att vidare spridning stoppas. Tryggheten är viktig att stå upp för och långt ifrån självklar. Vittnen som har något att tillföra är oftast helt avgörande för ett tryggt samhälle.

 

Friskolor bättre på integration

Det har blommat upp en debatt som är osund och kampanjartad. Humanisterna har lockat fram en misstänksamhet mot det fria valet av skola som infördes för mer än tjugo år sedan. Främst ger man sig på de religiösa friskolorna och har lyckats få flera ledande rikspolitiker att stämma in i förbudskören.

En av Upplands-Bro kommuns rektoKulturskolanrer har bemött detta i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Läs gärna denna artikel /länk och sprid den vidare.http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kristna-friskolor-lyckas-bättre-med-integrationen-27262

Det vore bra om tonläget hölls nere till förmån för nyanser från kritikerna. Allt är inte bra men allt är heller inte dåligt. Det gäller samtliga huvudmannaskap i skolorna. Strävan måste vara att göra det bättre och då är sällan överord och höga röster vägen framåt.

I Upplands-Bro har vi tagit en vision om att ha en skola av toppklass. Det gäller alla skolbarn oavsett huvudman.

 

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Demens är en av våra växande folksjukdomar. Varje år får 25 000 svenskar diagnosen demens, vilket motsvarar en medelstor kommun. Ofta förs diskussioner om hur vårdkedjan ska fungera bättre för att ta hand om de demenssjuka, men mer sällan diskuteras frågan ur ett större perspektiv: hur vi får hela samhällen att bli mer demensvänliga? Välkommen till Upplands-Bro kommuns seminarium i Almedalen där den brännande frågan diskuteras.

I ett demensvänligt samhälle är det lätt att vara medborgare med en demenssjukdom och sjukdomen inte är stigmatiserad. 2016 fattade regeringen beslut om att stärka kvaliteten i demensvården, med målet att anpassa samhället bättre till människor med demens.

För en god demensvård är det viktigt att stötta den enskilde och dennes anhöriga tidigt i sjukdomen, för att höja livskvaliteten, skjuta fram stödbehovet och göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

På seminariet diskuteras vilka utmaningar de demenssjuka möter i dagens samhälle, hur vi skapar ett demensvänligt samhälle lokalt och nationellt, hur både patienter och anhöriga kan stöttas tidigt samt hur goda exempel kan spridas över landet. Under seminariet delar Upplands-Bro med sig av sina erfarenheter och arbetssätt.

När: onsdag 6 juli kl. 08.45-09.45

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Medverkande:

·         Kristina Nilsson (S), Socialutskottet

·         Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden

·         Helena Åman, Avdelningschef, Upplands-Bro kommun

·         Tina Teljstedt (KD), ordförande Socialnämnden, Upplands-Bro kommun

·         Mirjam Brocknäs, Gerontolog/äldrepedagog, Upplands-Bro kommun

·         Edrissa Dem, Silviasyster, Upplands-Bro kommun

Vi bjuder på frukostmacka och dricka. Varmt välkommen!

 

Bro Park på plats

Många glada besökare slöt upp när Täby Galopp bytte plats och skepnad nu invigd till Bro Park.

Hattar ochIMG_0121 utstyrsel var densamma likaså jockeys och hästar men anläggningen var oslagbart ny och fräsch. De tiotusen besökarna fick njuta av lagom vackert väder och otroligt ivriga hästar med en imponerande vilja att komma först och vinna. Den kände ABBA medlemmen, Benny Andersson, blev trehundratusen rikare och intervjuades om sin häst på plats. Även för oss som inte har det där genuina hästintresset så finns det skäl att vara glada över galoppens etablering i vår kommun. Bland ett sextiotal olika förslag på platser att flytta till valdes just Bro. Det för med sig många ringar på vattnet i form av andra företagsetableringar och många nya arbetstillfällen och invånare.Restaurangen på området som är öppen för allmänheten är väl värd ett besök i en trevlig omgivning.