• Förbifart Tegelhagen och GC väg från Säbyholm

    Beslutat på Samhällsbyggnadsutskottet 13 april 2022:

    Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista – Rondellen

    Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU.

    Förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del.

    Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag utreda lämplig sträckning i enlighet med Föp Bro, samt att genomföra en förprojektering av väg som ansluter Rösaringsvägen, mellan Kvistaberg och Bro Mälarstadens norra del. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU.